Hızır (Hıdır) Aleyhisselam Hazretleri kimdir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Hazreti Hızır Aleyhisselam tasviri minyatürü
Hazreti Hızır Aleyhisselam (tasviri)
  1. (halk dilinde) Peygamber ya da İlahi gizleri bilen büyük bir ermiş olan, zor durumda, başı dertte olanların yardımına koşan, ak sakallı, kır atlı ve ölümsüz zat. → Hıdrellez (Hıdırellez, Nevruz).
  2. (edebiyat) Divan edebiyatının belli başlı konularından biri olan İskendername adlı öykülerde, İskender ile birlikte abı-hayatı aramak üzere karanlıklar ülkesine giden ve aradığı suyu bulup içerek ölümsüzlük mutluluğuna eren tek insan.
  3. (din) Kuran'ın Kehf suresinde, Allah katından gönderildiği bildirilen ve Hz. Musa Peygamber'e bir süre arkadaşlık eden, ancak adı bilinmeyen ermiş kişi.
  4. (tasavvuf) Kutup, gavs.


  • Hızır gibi yetişmek: (deyiminin anlamı) En sıkışık anda, tam zamanında yardımına koşup sıkıntısını gidermek.
( 0 soru/yorum )