Cami nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Gün batımında gökyüzünde hilal ay varken Sultanahmet Camisinin bir resmi
Sultanahmet Camii
  1. Müslümanların ibadet etmek için toplandıkları, en gelişmiş durumunda büyük bir dış avlunun ortasında yer alan şadırvanlı iç avlu ve kubbeli asıl yapı olmak üzere iki bölümden oluşan minareli ibadethane: Müslümanların topluca namaz kıldıkları, mescitlerden büyük yerlere cami denir. (O. Ersan)
  2. Toplayan, bir araya getiren: Birikmiş olan mektuplarına cevaben, muhteviyatı hacimli olmasına rağmen gene de muhtasar olarak hepsini câmi bir mektup tertip etmeye çalışacağım. (M. F. Çıtlak)
  3. Yüce Allah'ın isimlerinden: el-CÂMİ: Bütün övgü ve erdemlerin kendinde toplandığı zât; evrendeki tüm varlıkları tam bir ahenk ve insicam içinde bir araya getirip düzenleyen; insanları hesaba çekmek üzere kıyamet gününde kendi huzurunda toplayacak olan. (M. Yurdagür)


  • Cami olmak: Toplamak, bir araya getirmek, bir arada bulundurmak: Allah-ü Tealâ'nın cemî kemâlâtı câmî olduğunu itikat ettiğiniz halde melekleri evlâd ittihaz ettiğini nasıl söylersiniz? (Konyalı Mehmet Vehbi Efendi)
( 0 soru/yorum )