Kabe nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Allah'ın evi Kabe'nin kapı tarafından bir görüntüsü
Kabe
Kabe, biz Müslümanların hacı olmak için gittiğimiz, namaz kılarken kıble olarak yöneldiğimiz, çevresinde dönerek tavaf ettiğimiz ve aynı zamanda Dünya'nın altın oran noktasında bulunan Mekke'deki Kutsal Yapıdır: Allah'ın evi olan gönül de manevi bir Kabe olarak telakki edilir. Tasavvuf erbabına göre, iki türlü Kabe söz konusudur: Birisi İbrahim'in taştan topraktan yaptığı maddi Kabe'dir. İkincisi de Allah tarafından bina edilen insan gönlü veya kalbidir. Bu kalp Kabe'si ise asıldır. (İlgili cümle kaynağı: O. Aslanoğlu)
( 0 soru/yorum )