Halife nedir? Halifelik (Hilafet) ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Müslüman topluluğa karşı Halife Hz. Ömer'in hutbesinin bir tasviri görüntüsü
Halife Hz. Ömer
  1. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in vekili ve Müslümanların din başkanı: Efendimizin vekili olarak görev yapan dört büyük halife sırasıyla Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali efendilerimizdir.
  2. Hilafet makamındaki kişi: Halife yapmak insanoğlunun işi değildir. Bu Yüce Allah'ın (c.c.) Kendi işidir. (Dr. Muhammed Celal Şems)
  3. Eskiden bir tarikat şeyhinden el alan, hayatında veya vefatından sonra insanları terbiye etmek ve talebe yetiştirmekle görevlendirdiği talebesi.
  4. Hükümdar.
  5. Osmanlı padişahlarının kullandıkları unvanlardan biri.
  6. Eskiden Babıali kalemlerinde birinci sınıf memurluk ve yazmanlık yapan kişi.
  7. (mecazi) Bir işte lider olan birinin, yerini bıraktığı yeni lider.


  • Hilafet: İslami siyasi ve hukuki yönetim makamına ve yönetime verilen isimdir, halifelik. İlk Osmanlı Halifesi Yavuz Sultan Selim olurken son Osmanlı Halifesi Sultan Vahdettin'dir. Hilafet Osmanlı'ya, 1516 Ağustosundan beri Sultan Selim Han'ın yanında bulunan son Abbasi Halifesi, Üçüncü Abdülaziz el-Mütevekkil-al-Allah Muhammed'in Kahire'den Osmanlı merkezine gönderilen Cami'ül-Ezher Medresesi ve İstanbul'daki alimlerin rızasıyla alınan ortak kararla, Osmanlı Padişahlarına Sultanlık unvanı ile beraber, İslam aleminin etrafında toplandığı "Hilafet" makamı da verilmesiyle geçmiştir.kaynak
( 0 soru/yorum )