Hat nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Hat sanatıyla eski bir kağıt üzerine yazılmış Allah yazısı
Hat Sanatı - Allah yazısı (c.c.)
 1. Çizgi.
 2. Güzel yazı, kaligrafi: Hat sanatı.
 3. Yol, geçek: Demiryolu hattı.
 4. Sınır: Savunma hattı.
 5. İletişim, taşıma vb. sistemlerde bağlantıyı sağlayan yol: Telefon hattı.
 6. Yüzü biçimlendiren çizgi: Yüzünde iradesiz hatlar belirdi (Sait Faik).


Hat ile ilgili birleşik kelimeler ve anlamları


 • Hat sanatı: Arap harfleriyle özel üsluplarda güzel yazı yazma sanatı.
 • Hat bekçisi: Demiryolunu, telefon, telgraf hatlarını gözetleyip koruyan görevli kişi.
 • Hat gemisi: (denizcilik) Düzenli bir programa göre belirli limanlara uğrayarak ticaret eşyası taşıyan yük gemisi.
 • Hat genişliği: Bir demiryolu hattını oluşturan iki rayın iç yüzleri arasındaki uzaklık.
 • Hat savunması: (askeri terim) Çok az derinliği olan ya da hiç derinliği olmayan mevzilerdeki savunma.
( 0 soru/yorum )