hat:

Hat nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Hat sanatıyla eski bir kağıt üzerine yazılmış Allah yazısı
Hat Sanatı - Allah yazısı (c.c.)
 1. Çizgi.
 2. Güzel yazı, kaligrafi. Hat sanatı.
 3. Yol, geçek. Demiryolu hattı.
 4. Sınır. Savunma hattı.
 5. İletişim, taşıma vb. sistemlerde bağlantıyı sağlayan yol. Telefon hattı.
 6. Yüzü biçimlendiren çizgi. Yüzünde iradesiz hatlar belirdi (Sait Faik).


İlgili kelimeler ve anlamları


 • Hat sanatı: Arap harfleriyle özel üsluplarda güzel yazı yazma sanatı.
 • Hat bekçisi: Demiryolunu, telefon, telgraf hatlarını gözetleyip koruyan görevli kişi.
 • Hat gemisi: (denizcilik) Düzenli bir programa göre belirli limanlara uğrayarak ticaret eşyası taşıyan yük gemisi.
 • Hat genişliği: Bir demiryolu hattını oluşturan iki rayın iç yüzleri arasındaki uzaklık.
 • Hat savunması: (askeri terim) Çok az derinliği olan ya da hiç derinliği olmayan mevzilerdeki savunma.