İslami kısaltmalar ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İslamî kısaltmalar, İslam diniyle ilgili terimlerin veya ifadelerin kısa ve genellikle harfle ifade edilen formudur. İslamî kısaltmalar, İslamî metinlerde, konuşmalarda veya yazışmalarda sıkça kullanılır ve belirli kavramları hızlı ve kolay bir şekilde ifade etmeye yöneliktir. Bu kısaltmalar, İslamî literatürde veya yazılı eserlerde sıkça karşılaşılan ifadelerin kısa ve tanıdık bir şekilde kullanılmasını sağlar, böylece İslamî bilgileri paylaşırken veya ifade ederken iletişimi kolaylaştırır. Aşağıda, sıkça kullanılan ve saygı ve dua amaçlı olarak genellikle isimlerden sonra söylenen kısaltmalar listelenmiştir.

Arapça Allah yazısı
Allah (c.c.)

C.C. Celle Celâluhu


Anlamı, Allah’ın şanı yücedir demektir.


  • Azze ve Celle: Allah (c.c.) Aziz ve Celildir (Yücedir) demektir.
  • Tebareke ve Teala: Allah (c.c.) Yücedir ve noksanlıktan münezzehtir (uzaktır) demektir.


Allâhü Teâlâ’nın ismi şerifi söylendiğinde, işitildiğinde, yazıldığında Sübhânallah, Tebarekallah, Azzeismuh, Cellekudretuh veya Teala gibi saygı ifadelerinden birini söylemek, yazmak; ilkinde vacip, tekrarında ise müstehaptır yani iyidir.


S.A.V. Sallallâhü Aleyhi ve Sellem


Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in adı geçtiğinde söylenir. Allah (c.c.)’nun selamının Hz. Muhammed (s.a.v.)’in üzerine olmasını, O’nun dünyada ve ahirette her türlü iyiliğe ve üstünlüğe kavuşmasını istemektir. Buna salât-ü selam denir.


Arapça Hz Muhammed yazısı
Hz. Muhammed (s.a.v.)
  • A.S. Aleyhisselâm: Allahü Teala’nın selamı O zatın üzerine olsun demektir. Daha çok diğer Peygamberler ve Dört Büyük Meleğin adı geçtiğinde söylenir. İki zat için aleyhimesselâm, daha çok zat için aleyhimüsselâm kullanılır.
  • Aleyhissalâtü Vesselâm: Peygamberler bilhassa Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ismi şerifi geçtiğinde söylenen salât ve selam onun üzerine olsun manasına gelen dua ve saygı ifadesidir. İki zat için aleyhimesselâm daha fazla için aleyh imussalatü vesselam denir.
  • Aleyhimürrıdvân: Ashâb-ı kirâm’dan söz edildiğinde Allah (c.c.)’nun rızası onların üzerine olsun anlamında kullanılan dua ve hürmet ifadesidir.


R.A. (R.Anh) Radıyallâhü Anhü


Ashâb-ı kirâm’dan bir zatın ismi anıldığı zaman söylenen Allâhü Teâlâ O’ndan razı olsun manasında dua ve saygı ifadesidir. İki zat için Radıyallâhü Anhuma, ikiden çok zat için Radıyallâhü Anhum denir.


R.A. (R.Anha) Radıyallâhü Anha


Hanim sahabilerden birinin ismi anıldığında söylenen Allâhü Teâlâ O’ndan razı olsun manasında dua ve hürmet ifadesidir. İki hanım sahabi için Radıyallâhü Teâlâ Anhuma ve ikiden çok hanım sahabi için Radıyallâhü Anhunne denir.


  • Rıdvânullahi Teâlâ Aleyhim Ecmaîn: Yine Ashâb-ı kirâm’ın isimleri anılınca söylenen; Allâhü Teâlâ’nın rızası onların üzerine olsun manasında dua tazim ifadesidir. Bir zat için Rıdvânullahi Teâlâ Aleyh, iki zat için Rıdvânullahi Teâlâ Aleyhima söylenir.


K.S. Kuddise Sirruh


Bir evliyadan bahsedilince, sırrı mübarek olsun manasında söylenen bir dua ve hürmet ifadesidir. İki evliya için Kuddise Sirruhuma, ikiden çok evliya için Kuddise Sirruhum denir.


K.S. Kaddesallahü sirruh


Çoğul olarak Kaddesallahü esrarehüm de denir. Allah (c.c.) sırrını veya sırlarını takdis etsin demektir.


RH (R.hA) Rahimehullah


Allâhü Teâlâ’nın rahmeti O’nun üzerine olsun anlamındadır. Daha çok Ashâb-ı kirâm’dan başka İslam Büyüklerinden birisinin ismi anıldığı zaman söylenir. İki zat için Rahimehumallah daha çok zat için, Rahimehumullah denir.


Rahmetullahi Aleyh


Daha çok din büyüklerinden birinin ismi anıldığı zaman Allâhü Teâlâ O’na rahmet eylesin manasına gelen duadır. İki zat için Rahmetullahi Aleyhima, daha çok zat için Rahmetullahi Aleyhim denir.


Hz. Hazreti


Hazret kelimesi yüceltmek için kullanılır. Bu nedenle Allâhü Teâlâ’nın sevdiği ve müminlerin saygı duyduğu bütün zatlar için kullanılabilir.
( 0 soru/yorum )