şeyh :

Şeyh ne demektir? Anlamı

Kastamonu'daki Şeyh Şaban-i Veli Türbesinin giriş kapısı
Şeyh Şaban-i Veli Türbesi (Kastamonu)
  1. Allah'a ulaşma yolunda isteklilere rehberlik etmek ve onları irşad etmek ehliyet ve liyakatine sahip bulunan kamil insan, mürşid.
  2. Bir tarikatın en yüksek aşamasına ulaşan, tarikatı yöneten kişi.
  3. Arap kabile ve aşireti başkanı.