Şeyh ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kastamonu'daki Şeyh Şaban-i Veli Türbesinin giriş kapısı
Şeyh Şaban-i Veli Türbesi
(Kastamonu)
  1. Bir tarikatın en yüksek aşamasına ulaşan, tarikatı yöneten, Allah'a ulaşma yolunda isteklilere rehberlik etmek ve onları irşad etmek ehliyet ve liyakatine sahip bulunan kamil insan, mürşid: Şeyh ise mürşiddir; ruh ile meşgul olur, mürebbidir. Kendisine intisab eden müridin bütün hallerini, hususiyetlerini, kabiliyetlerini göz önünde bulundurarak herkese ayrı ayrı yol gösterir. Yaradılışındaki ferasetin ve edindiği ilmin derecesine göre müridin kalbindeki kasveti, mizacındaki sertliği, ahlakındaki fesadı, tedricen izaleye çalışır. (M. İz)
  2. Ahi teşkilatında ve loncalarda bir esnaf birliğinin başında olan kimse: Her loncada yaşlılardan meydana gelen 6 kişilik bir "ustalar kurulu" vardı. Bunların en yaşlısı başkan olur ve "Şeyh" adını alırdı. (H. Erkut)
  3. Arap kabile ve aşireti başkanı: Şahsi meziyetler ve zenginlikleri sebebiyle seçilen ve şeyh denilen kabile yöneticileri, kabilelerini hem idare etmişler hem de diğer kabilelere karşı temsil etmişlerdir. (A. Demircan)
( 0 soru/yorum )