Çağrışım nedir ne demektir? Anlamı


  1. Bir düşünce, görüntü vb.nin insan belleğinde halihazırda var olan başka bir düşünceyi tetiklemesi veya görüntüyü hatırlatması. Gördükleri kırmızı sıvı, aslında gerçek kan olmasa bile, beyinleri bu sıvıyı kan olarak algılar ve bu da onlarda kötü bir çağrışım yapar.
  2. Aralarında yer, zaman, neden, etki sonuç bakımlarından birlik, benzerlik yada karşıtlık gibi bağıntılar bulunan imge yada düşüncelerden birisinin bilinç alanına girmesiyle öbürlerinin bilince çekilmesi olayı. John Stuart Mill, çağrışım yasalarını yer çekimi yasaları kadar önemsemiştir.


  • Çağrışım yasaları: Çeşitli kavramlar, tasarımlar yada imgeler arasındaki zihinsel ilişkilerin nasıl kurulduğunu açıklayan yasalar.
  • Çağrışım yöntemi: Başta çeşitli sözcük ve imgeler olmak üzere çeşitli çağrıştırıcı öğeler kullanarak, cevaplandırılan kişilerin tepkilerini kendiliğinden ortaya çıkarmayı amaçlayan yöntem.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.