Şet nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Sıkarak bağlama.
  2. (tasavvuf) Ahilikte ve kimi tarikatlarda tekke şeyhinin kuruma gireceklere kemer bağlaması ve bu nedenle yapılan tören. Şeti Cebrail (a.s.)'in Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, sonraları Peygamber Efendimizin de Hz. Ali (a.s.)'ye kemer bağlamasından kaynaklandığı söylenir.
  3. (müzik) Türk müziğinde bir makamı kendi perdelerinden daha tiz ya da pes perdelerde çalma işi.
( 0 soru/yorum )