Kürsü nedir ne demektir? Anlamı

TBMM Meclis Kürsüsü Konuşmacının, kalabalığa söz söylemek üzere arkasına dikildiği yüksekçe yer. Sevinç gösterileri ve nümayişler içi...

Kürk nedir ne demektir? Anlamı

Kürke hayır İşlenerek lüks giysi ya da giysi tamamlayıcısı olarak kullanılan sık ve ince tüylü hayvan postu. Kürkten yapılmış (giyec...

Küresel nedir ne demektir? Anlamı

Küreyle ilgili ya da küre biçiminde olan, kürevi: Küresel vana. Dünya genelinde, dünya çapında: Küresel ısınma problemi dünya genelini ilg...

Kürek sporu nedir? Anlamı

Kürek sporu Kürek sporu, sporcuların birbirleri ile rekabet ederek göl, nehir ve denizde, kürekler vasıtası ile hareketin sağlandığı ö...

Kürek nedir ne demektir? Anlamı

Kürek Yayvan bir madeni sac parçayla uzun bir sapı bulunan, toprak, kömür gibi akışkan olmayan şeyleri bir yerden alıp başka bir yere...

Küre nedir ne demektir? Anlamı

Küre Yüzeyinin her bir noktası merkezinden aynı uzaklıkta bulunan içi boş veya dolu cisim, toparlak, yuvarlak. Madenci ocağı, maden ...

Kürdi nedir ne demektir? Anlamı

Alaturka müzikte si bemol notasını andıran perde. Kürdi perdesi, Türk musikisinde orta sekizlinin 20. perdesidir. Dügah perdesindeki bir m...

Küpeşte nedir ne demektir? Anlamı

Küpeşte (1) Merdiven ve balkonlarda korkulukların demir kirişi üzerine konan ve korkuluğun el ile tutulan bölümü. Merdiven trabzanlar...

Küpe nedir ne demektir? Anlamı

Küpe Genellikle kadınların kulak memelerine taktıkları altın gibi değerli maden ve taşlar kullanılarak yapılan bezek, kulak takısı. Kıymetli...

Künye nedir ne demektir? Anlamı

Asker künyesi Bir kimsenin adı, soyadı, ülkesi, doğumu, mesleği, işi gibi özelliklerini gösteren kayıt. Bu bilgilerden isim gibi bazıs...

Künk (büz) nedir ne demektir? Anlamı

Künk (büz) beton boru Künk, su akıtma işlerinde kullanılmak üzere pişmiş topraktan ya da betondan yapılmış, yer altına döşenen kalın s...

Kümes nedir ne demektir? Anlamı

Kümes Tavuk, hindi, güvercin gibi evcil kuş ve hayvanların barınması ve yetiştirilmesi için yapılmış genellikle tel örgüyle çevrilen b...

Küme düşme nedir ne demektir? Anlamı

Futbolda küme düşme üzüntüsü Küme düşme başka bir deyişle kümeden düşme bir spor takımının bulunduğu kümedeki takımlar arasında en düş...

Küme nedir ne demektir? Anlamı

Matematikte kümeleri Küçük bir tümsek görünümünde olan yığın. Her biri kendi eşyalarından oluşan küme üstünde oturuyordu. Bir sınıft...