Kürdan nedir? Kürdanlık ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Ağaç gövdesi şeklinde yapılmış kürdanlık içinde duran kürdanlar
Kürdanlıkta kürdanlar
Dişler arasına sıkışmış yiyecek gibi şeyleri çıkarmada kullanılan en az bir ucu sivri olan tahta, plastik ya da fil dişinden yapılmış yaklaşık 7 cm uzunlukta ince çöp. Ahşap kürdanlar genellikle huş, kavak ve bambu gibi ağaçlardan üretilirler. Başkalarının göreceği şekilde kürdan kullanmak ve diş karıştırmak kötü bir davranıştır.

  • Kürdanlık: Bir çok kürdanı bir arada tutan kap.
( 0 soru/yorum )