Kürek nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Ahşap saplı metal siyah kürek
Kürek
  1. Yayvan bir madeni sac parçayla uzun bir sapı bulunan, toprak, kömür gibi akışkan olmayan şeyleri bir yerden alıp başka bir yere atmaya ya da koymaya yarayan araç.
  2. Küçük deniz teknelerini yürütmeye yarayan bir ucu yassıca uzun araç.
  3. Kürek cezası.


  • Kürek cezası: Eskiden gemilerde kürek çektirmek yoluyla uygulanan ceza.
  • Kürek kürek: Kürekler dolusu.
  • Küreğe vurmak: Kürek cezası vermek.
  • Kürekleri arya etmek: (denizcilik) Kürekleri yerlerinden çıkararak filikanın içine almak ve oturakların üzerine yan yana sıralamak.
( 0 soru/yorum )