Küme nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İçinde küme sözcüğü harfleri olan kesişen mavi ve yeliş kümeler
Matematikte kümeleri
 1. Küçük bir tümsek görünümünde olan yığın.
  Her biri kendi eşyalarından oluşan küme üstünde oturuyordu.
 2. Bir sınıfta öğrencilerin, belli bir eğitim ve öğretim amacıyla bir süre için oluşturdukları takım veya grup.
  Sınıflarda küme çalışmaları yapılır.
 3. (spor) Koşularda, bisiklet yarışlarında kendiliğinden oluşan yarışçı gruplarının her birine verilen ad.
 4. (spor) Takımların ayrıldıkları gruplardan her biri.
  Takım iki yıldır üçüncü kümede oynuyor.
 5. (matematik) Herkes tarafından bilinen, elemanları iyi tanımlanmış, birbirinden farklı nesnelerin veya şekillerin bir araya gelerek oluşturdukları topluluklar bütününe ya da net bir şekilde tanımlanmış nesneler topluluğu.

Bir masada küme oluşturmuş ders çalışan öğrenciler
Küme öğretimi
 • Küme bilinci: (toplum bilim) Bireyin herhangi bir kümenin üyesi olduğunu bilmesi, o kümeyle özdeşleşmesi ve kendi kümesinin dışında başkalarının da bulunduğunun bilincinde olması.
 • Küme öğretimi: (eğitim)
  1. Programda yer alan kon ya da ünitelerin birlikte işlenmeden önce, ilgi ve yeteneklerine göre kümelere ayrılan öğrencilerce incelenmesi ve sınıfa sunulması temeline dayanan bir öğretim yöntemi.
  2. Tek öğretmenli okullarda ya da birleştirilmiş sınıflarda yaş, başarı ve yetenekleri bakımından ayrımlı oldukları halde topluca ders gören öğrencilere, onları ilgi ve yeteneklerine göre kümelere ayırarak uygulanan öğretim.
( 0 soru/yorum )