Küre nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Açık mavi renkte yarı saydam bir küre
Küre
  1. Yüzeyinin her bir noktası merkezinden aynı uzaklıkta bulunan içi boş veya dolu cisim, toparlak, yuvarlak.
  2. Madenci ocağı, maden fırını.
  3. Halkın başlıca geçim kaynağı içinde bulunan bakır madeni olan Kastamonu'nun bir ilçesi.


  • Küre dilimi: (matematik) Kürenin iki büyük daire düzlemi arasında kalan parçası.
  • Küre kesmesi: Bir daire kesmesinin, bu kesmeyi kesmeyen bir çap çevresinde dönmesiyle oluşan cisim.
  • Küre parçası: Kürenin, paralel iki düzlem arasında kalan parçası.
  • Küre yüzeyi dilimi: Küre yüzeyinin iki büyü çember arasında kalan parçası.
( 0 soru/yorum )