Zargana nedir? Zargana Balığı (Sargan)

Zargana Balığı (Sargan) Zargana (sargan), kemikli balıklardan, uzunluğu 1 m kadar, ince, silindirimsi vücutlu, uzun ve sivri ağızlı, 1...

Zaparta nedir? Zapartayı yemek ne demektir? Anlamı

Geminin bordasındaki top çıkarılan dört köşe boşluk ve açıklık, bu yerlerde sıralı durumdaki topların tümü, saparta. Bir bataryanın hep bi...

Zaptiye nedir? Zaptiye nezareti ne demektir? Anlamı

1869 yılında kurulan, kolluk (güvenlik) işleriyle görevli askeri örgüt. Bu örgütte görevli olan er. Zaptiye nezareti : Kolluk (güvenl...

Zarif nedir ne demektir? Anlamı

Davranışları, durumu insanda hoş bir etki bırakan, tavrı ve edası hoş olan, hoşa giden beğenilen, zarafetli. Hanımlar, daima zariftir. Hanı...

Zapt nedir? Zapta geçmek ne demektir? Anlamı

Zorla alma. Bir ülkeyi zapt etmek. Tutma, yönetimi altına alma. Üç kişi bir atı zapt edemedi. Yazıya geçirme. Yargıç, sanığın hakaretleri...

Zarf nedir ne demektir? Anlamı

Zarf Kap, kılıf, sarma. İçine mektup ya da başka kağıtlar konulan kağıttan kese. İçine fincan ya da bardak konulan süslü metal kap....

Zan nedir? Zan altında ne demektir? Kısaca anlamı

Gerçeğini bilmeden ihtimal üzerine hüküm verme, bu yolda verilen hüküm, sanı. Halbuki onların bu hususta hiç bilgileri yoktur. Sadece zanna...

Zade nedir ne demektir? Anlamı

(isim) Oğul, evlat. (sıfat) Doğmuş olan kimse, çocuk, yavru. Sonuna geldiği kelimelere “… oğlu, … evladı” anlamı katarak köken bildiren...

Zaç ve zaç yağı nedir?

Zaç Zaç, hidratlı demir sülfatın zanaatçılar arasındaki adı (Formülü FeSO 4 .7H 2 O). Zaç yağı ise sülfürik asidin zanaatçılar arası...

Zaaf nedir ne demektir? Anlamı

İrade zayıflığı, dayanamama. Herkesin bir zaafı vardır ama bazılarının sonradan oluşur. Örneğin sigara içmek ve içmeye mecbur hissetmek bir...

Zahmet nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Sıkıntı, güçlük, yorgunluk demektir. Zahmet ile ilgili atasözü deyimler ve anlamları İçinde zahmet kelimesi geçen atasözleri deyimler ...

Zahit nedir ne demektir? Anlamı

Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp buyurduklarını yerine getiren (kimse). Zahitlik eski püskü giymekle değil; temiz bir zahit ol da, iste...

Zahir nedir? Zahir olmak ne demektir? Anlamları

Meydanda olan, görünen, açık ve belli olan (şey). Baş gözüyle gördüğümüz her şey zahirdir. Bir şeyin görünen tarafı, dış yüzü, dış görünüş...

Zahire nedir ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

Gerektiğinde yenmek üzere saklanan stoklanan yemeklik şeyler, aşlık. Kışlık zahiremizi aldık. (kelime ile ilgili cümle) Zahirenin (çiftç...

Zam nedir ne demektir? Anlamı

Zam Fiyat artışı, bindirim. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 8 kuruşluk zam geldi. Artırma, k...

Zabit nedir ne demektir? Anlamı

Eskiden orduda rütbesi teğmenden binbaşıya kadar olan asker, subay. Vaktiyle, zabit olmak için can atmış, onların gözlerimi kamaştıran muht...

Zahiri nedir ne demektir? Anlamı

Görünen, görünürdeki, meydandaki. İnsanın var olmasının gerçek sebebi, Yüce Allah'ın onu yaratıp var etmesidir. Var oluşunun zahiri seb...

Zafer nedir ne demektir? Anlamı

Savaşta kazanılan kesin başarı, yengi. 30 Ağustos sömürgeciye karşı kazandığımız savaşın, zafer bayramıdır. Zorlu bir işte veya zor bir du...

Zağar nedir? Zağar Köpeği

Türk izci köpeği Zağar Zağar, toprakta yaşayan hayvanların avlanmasında kullanılan bir tür av köpeğidir. Yer koklayıcı ve iz sürücü kö...

Usdışı nedir? Us dışı ne demektir? Anlamı

Us dışı (felsefe) aklın alamayacağı, aklın dışında kalan, usa aykırı ya da usa indirgenemez olan. İrrasyonel eş anlamı. En iyilerimiz bile...

Turnike nedir ne demektir? Anlamı

Turnike Bir kapıdan geçenleri saymak ya da geçenlerin teker teker geçmesini sağlamak için kullanılan döner üç kollu geçit sistemi. (...

Zadegan nedir ne demektir? Anlamı

Zadegan, soydan gelen asalet sahipleri, soylular. Kendi önem ve nüfuzlarının elden gideceğinden korkan zadegan, devletin yüksek menfaatleri...

Zarp nedir? Zarplı ne demektir? Anlamı

Güçlü, şiddetli etki. Kalpleri zarp zarp vuruyordu. (matematik) Çarpma, darp. Sümerler hesap ameliyelerini kolaylaştırmak için muntazam s...

Zağarcı nedir ne demektir? Anlamı

Zağarcı, Osmanlı hükümdarlarının bir savaş oyunu olarak gördükleri av seferlerinde kullanılan zağar köpeklerini yetiştirmek, bakmak ve muha...

Yağdanlık nedir ne demektir? Anlamı

Aynı şişede yağdanlık ve sirkelik Genellikle camdan üretilen mutfaklarda yağ saklamak ve kullanmak için kullanılan kap. (teknik) Ya...

Yafta nedir? Yaftalamak ne demektir? Anlamı

Yafta Üzerine asıldığı ya da yapıştırıldığı şeyle ilgili herhangi bir bilgi veren yazılı kağıt parçası, etiket. (mecazi) Kişiye isn...

Yadsımak nedir ne demektir? Anlamı

Yapmış olduğu ya da tanık olarak bilmekte olduğu bir şeyi yapmadığını ya da bilmediğini söylemek, inkar etmek. Şimdi, geçmişi düşünürken ki...

Yad nedir ne demektir? Anlamı

Anma, anımsama, hatırlama. "Ölüleri hayırla yad ediniz" demiş büyüklerimiz. Hatır, zihin. Aziz Hocam ömrü boyunca "Kendi de...

Yaderk nedir ne demektir? Anlamı

Yaderk, kurallarını yasalarını kendi içinden elde edecek yerde dışarıdan alan ve dışarıdan gelen yasa veya buyruğa göre davranan. Etik özgür...

Yağ nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Sıvı yağ Bileşiminde stearik, oleik, palmitik asitlerle gliserin bulunan ve bunların oranlarına göre kıvamları değişen bitkisel sıvı ...

Tablet nedir ne demektir? Anlamı

Hitit Tableti Genellikle düz ve yassı biçimli ve belli bir sayıda olan çiğnenecek veya yutulacak maddelerin her biri. İlaç tableti. ...

Yaban ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

İnsan yaşamayan ıssız yer. Acaba onlara uçmayı öğreten, dağlardaki yaban hayatı mıydı? Tanınmayan bilinmeyen, yabancı (yer). Yaban ülke kı...

Ehliyet nedir ne demektir? Anlamı

Yeni ehliyet Motorlu bir aracı sürmeye yetkin olunduğunu ve gerekli eğitimlerin alındığını gösterir belge, sürücü belgesi. Bir işi y...

Ehliyet Sınıfları ve Kullandıkları Araçlar

Ehliyet bir motorlu aracı sürebilmek için gerekli eğitimin alındığını gösteren belgedir. Kara taşıtları için yaklaşık olarak 9 tür ehliyet v...
3 Yorum

Ya öyle ya böyle atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Ya öyle ya böyle deyimleri ve anlamları İçinde öyle böyle kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Ya herrü ya merrü : (deyiminin anla...

Valla nedir? Vallahi Billahi ne demektir? Anlamı

Yemin "Allah (c.c.) tanığım olsun", "Allah şahidim olsun", "Allah hakkı için" anlamına gelen ant ve yemi...
4 Yorum

Vakit nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Vakit Bir işe ayrılacak zaman. Biraz vaktin var mı? Uygun zaman. Vaktinde evlenmeli. Özel zaman. Namaz vakti. Hakkında konuşulan ç...
2 Yorum

Vakum nedir? Vakumlamak ne demektir? Anlamı

Vakum (vakumlanmış bir tüp) Vakum kısaca havası tamamen boşaltılmış, içinde hiçbir madde bulunmayan boşluk demektir. Pratikte vakumun,...

Valiz nedir ne demektir? Anlamı

Valiz Valiz, yolculuk ve seyahate çıkarken giysi ve özel eşyaların içinde taşındığı büyük el bavulu demektir. Hepsi koyulmuş koca bir ...

Vakıa nedir ne demektir? Anlamı

Olmuş bir iş, oluntu. Ortada akılların alamadığı, çözemediği bir vakıa var. Gerçi, her ne kadar ... ise de. Bununla birlikte. Bir şairimi...

Vakıf nedir ne demektir? Kısaca anlamları

Vakıf Sıfat olarak vakıf, bilen, farkında olan demektir. Siz bu duruma vakıf mısınız? Kuruluş olarak vakıf birçok kişi tarafından ku...
2 Yorum

Vaketa nedir ne demektir?

Vaketa deri Vaketa postal, hayvan koşumları, kütüklük ve saraciyede kullanılan bir deri çeşididir. Sığır derisinden, özellikle de ine...

Vakayiname nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Vakayiname, olayları günü gününe kaydeden, genellikle ya hükümdarın ya da önemli devlet adamlarının başından geçenler temel alınarak yazıla...
4 Yorum

Vakanüvis nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Vakanüvis, olayları ve özellikle hükümdarların başından geçenleri kaydetmek ve böylece devletin resmi tarihini yazmakla görevlendirilen memu...
8 Yorum

Ya ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

"Ey" anlamında olup çoğunlukla din konulu cümlelerde geçer. Ya Allah! Bir işe başlarken söylenen gayret sözü (c.c.). Ya Rabbi ...

Valide ne demektir? Anlamı

Valide, anne demektir. İnsanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi (öğretmeni), onun validesidir. Valide alayı : Osmanlı Devletinde, t...

Valör nedir ne demektir? Anlamı

Valör Valör, faiz hesaplamalarında faizin hesaplanmaya başlandığı tarihi ifade etmektedir. Üzerinde anlaşma sağlanarak yapılmış bir ...

Üleştirme nedir ne demektir? Anlamı

Üleştirmek işi, bölüştürme, dağıtma. Ölmeden önce bütün servetini beş çocuğu arasında üleştirdi kayınpederim. (İlgili cümle kaynağı: M. Sava...
4 Yorum

Vagon nedir? Vagonet ne demektir? Anlamları

Vagon Vagon, demiryolu üzerinde yük ve yolcu taşımak için kullanılan, kendi motoru olmayıp, sadece birbirlerine bağlanılarak lokomotif...

Üniversite nedir ne demektir? Anlamı

Üniversite Üniversite, çeşitli alanlarda eğitim ve araştırma yapan fakültelerden oluşan, yüksek öğretim ve bilim kurumu. Bilimsel öz...

Vaaz nedir? Vaaz etmek vermek ne demektir? Anlamı

Hutbe Din görevlileri tarafından, dinsel açıklama yapmak ve öğüt vermek amacıyla yapılan konuşma. Vaiz olabilecek eş anlamı. Bir kim...

Ünite nedir ne demektir? Anlamı

Bir kümenin her bir elemanı ya da bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, birim. Okullarda birkaç ders saatinde işlenebilecek nitelikt...

Taç futbolda nedir ne demektir? Anlamı

Taç atışını kullanan futbolcu Futbolda topun uzun yan çizgilerden (taç çizgilerinden) oyun alanı dışına çıkması. Taç atmak : Futbo...

Ümera nedir ne demektir? Anlamı

Buyurucular, beyler, amirler, yöneticiler. Ulemanın kötüsü ümerayı ziyaret edendir, ümeranın hayırlısı da ulemayı ziyaret edendir. (İlgili ...

Şaft nedir ne demektir? Anlamı

Şaft mili Bir motorun ya da makinenin dönme hareketini makinenin türlü organlarına örneğin bir otomobilde tekerleklere iletmeye yarayan ...

Radyatör nedir ne işe yarar? Anlamı

Radyatör - Evlerde kullanılan kalorifer (kombi) peteği İçinde devamlı olarak sıcak bir akışkanın (su, yağ vb.) devir daim ettiği, bu ...

Üniversal nedir ne demektir? Anlamı

Bir çok elektrik prizine uyum sağlayabilen üniversal fiş Evrensel. (teknik) Her şey ile uyum sağlayabilen, her ülkedeki teknik kur...

Vade nedir? Vadesi gelmek ne demektir? Anlamları

Bir işin yapılması ya da bir borcun ödenmesi için gösterilen belirlenmiş süre. Mühlet, mehil eş anlamları. Senedin vadesi. Vadesi gelmek...

Ülker nedir ne demektir? Anlamı

Ülker yıldız takımı Ülker, boğa burcunda, boyun yerinde, adı Alcyone olan en parlağının çevresinde toplanmış yedi yıldızdan oluşan tak...

Vahdaniyet nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Vahdaniyet, Allah (c.c.)'ın bir olduğu gerçeğidir. Allahü Teala'nın zat ve sıfatlarında tek olması, çokluğu reddetmesidir. Allah...

Vaka nedir? Vakai hayriye deyiminin anlamı ne demektir?

Vaka, olgu, olay demektir. 31 Mart vakası. Vakai hayriye (hayırlı olay) : Yeniçeri ocağının, merkez örgütünün diğer kesimleri ve ulema i...

Ültimatom nedir ne demektir? Anlamı

Ültimatom Ültimatom, bir devletin başka bir devlete verdiği, belirli bir sürede belirtilen taleplerin yerine getirilmesinin istendiği,...

Tablo nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Mona Lisa Bez, kağıt vb. maddeler üzerine yapılmış yağlı boya, sulu boya, pastel veya kara kalem resim. Yağlı boya tablo. Bu resmin ...

Vacid nedir ne demektir? Anlamı

Yaratan. Allah (c.c.)'ın sıfatlarından bir tanesidir. Vacid, var olan ve her şeyi var eden, icat eyleyen; varlığı kendinden olan; dile...

Ülkü nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Ülkü Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal. Şahsi çıkara önem vermeyen, toplumun iyiliğini isteyen her düşünce insanidir. Bu in...

Vadi nedir ne demektir? Anlamı

Vadi İki dağın arasında kalan dere boyu, koyak. Derenin geçtiği dar vadide ufunetli, ürpertici bir hava vardı. İki dağ arasında akar...

Uçurtma nedir ne demektir? Anlamı

Altıgen şekilli uçurtma Uçurma, bağlı olduğu uzun ip sayesinde rüzgara direnç göstererek ve kuyruğuyla denge sağlayarak havada kalabil...

Üçgen nedir ne demektir? Anlamı

Üçgen Uç uca konulmuş üç doğru parçasından yapılmış (kapalı biçim) olup uç noktalarına tepe veya köşe, doğru parçalarına kenar denir....

Üç ayak nedir ne demektir? Anlamı

Tripod Kameranın çalıştırılması sırasında sallantıyı önlemek amacıyla kullanılan ve ayaklarının uzunlukları ayarlanabilen üç ayaklı d...

Ücret nedir? Asgari ücret ne demektir? Anlamı

Ücret Bir işçiye, iş gücünün karşılığı olarak verilen para, iş gücünün fiyatı. Asgari ücret. Görülen bir iş, yapılan bir hizmet karş...

Uç ile ilgili deyimler ve anlamları nedir ne demektir?

İçinde uç kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Uç uca (gelmek) : Ancak yetişecek kadar. Uç vermek : (Çıban) Baş vermek, baş kısım b...

Radar nedir nasıl çalışır? Kısaca anlamı

Radar Radar yaydığı radyo dalgalarının yansıyıp geri gelmesiyle çalışan, gemi, uçak, füze, uydu vb. uzaktaki nesnelerin varlığını ve y...

Ofsayt nedir ne demektir? Ofsayt nasıl olur?

Ofsayt Ofsayt, futbolda, top bir kale yönünde hareket halindeyken, o kaleye akın yapan takım oyuncularından birinin, karşı takım kalec...
4 Yorum