Zarif nedir ne demektir? Anlamı

Davranışları, durumu insanda hoş bir etki bırakan, tavrı ve edası hoş olan, hoşa giden beğenilen, zarafetli: Hanımlar, daima zariftir. Hanı...

Zarf nedir ne demektir? Anlamı

Zarf Kap, kılıf, sarma. İçine mektup ya da başka kağıtlar konulan kağıttan kese. İçine fincan ya da bardak konulan süslü metal kap....

Zade nedir ne demektir? Anlamı

(isim) Oğul, evlat. (sıfat) Doğmuş olan kimse, çocuk, yavru. Sonuna geldiği kelimelere “… oğlu, … evladı” anlamı katarak köken bildiren...

Zaç ve zaç yağı nedir?

Zaç Zaç, hidratlı demir sülfatın zanaatçılar arasındaki adı (Formülü FeSO 4 .7H 2 O). Zaç yağı ise sülfürik asidin zanaatçılar arası...

Zaaf nedir ne demektir? Anlamı

İrade zayıflığı, dayanamama: Herkesin bir zaafı vardır ama bazılarının sonradan oluşur. Örneğin sigara içmek ve içmeye mecbur hissetmek bir...

Zahit nedir ne demektir? Anlamı

Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp buyurduklarını yerine getiren (kimse): Zahitlik eski püskü giymekle değil; temiz bir zahit ol da, ister...

Zam nedir ne demektir? Anlamı

Zam Bir şeyin (maaş, ücret, mal vb.'nin) fiyatını artırma, fiyat artışı, bindirim: Fiyat artışları yeni ücret zamlarını ve yeni z...

Zabit nedir ne demektir? Anlamı

Eskiden orduda rütbesi teğmenden binbaşıya kadar olan asker, subay: Vaktiyle, zabit olmak için can atmış, onların gözlerimi kamaştıran muht...

Zahiri nedir ne demektir? Anlamı

Görünen, görünürdeki, meydandaki: İnsanın var olmasının gerçek sebebi, Yüce Allah'ın onu yaratıp var etmesidir. Var oluşunun zahiri seb...

Zafer nedir ne demektir? Anlamı

Savaşta kazanılan kesin başarı, yengi: 30 Ağustos sömürgeciye karşı kazandığımız savaşın, zafer bayramıdır. Zorlu bir işte veya zor bir du...

Zağar nedir? Zağar Köpeği

Türk izci köpeği Zağar Zağar, toprakta yaşayan hayvanların avlanmasında kullanılan bir tür av köpeğidir. Yer koklayıcı ve iz sürücü kö...

Turnike nedir ne demektir? Anlamı

Turnike Bir kapıdan geçenleri saymak ya da geçenlerin teker teker geçmesini sağlamak için kullanılan döner üç kollu geçit sistemi. (...

Zadegan nedir ne demektir? Anlamı

Zadegan, soydan gelen asalet sahipleri, soylular: Kendi önem ve nüfuzlarının elden gideceğinden korkan zadegan, devletin yüksek menfaatleri ...

Zağarcı nedir ne demektir? Anlamı

Zağarcı, Osmanlı hükümdarlarının bir savaş oyunu olarak gördükleri av seferlerinde kullanılan zağar köpeklerini yetiştirmek, bakmak ve muha...

Yadsımak nedir ne demektir? Anlamı

Yapmış olduğu ya da tanık olarak bilmekte olduğu bir şeyi yapmadığını ya da bilmediğini söylemek, inkar etmek: Şimdi, geçmişi düşünürken ki...

Yad nedir ne demektir? Anlamı

Anma, anımsama, hatırlama: "Ölüleri hayırla yad ediniz" demiş büyüklerimiz. Hatır, zihin: Aziz Hocam ömrü boyunca "Kendi de...

Yaderk nedir ne demektir? Anlamı

Yaderk, kurallarını yasalarını kendi içinden elde edecek yerde dışarıdan alan ve dışarıdan gelen yasa veya buyruğa göre davranan: Etik özgür...

Tablet nedir ne demektir? Anlamı

Hitit Tableti Genellikle düz ve yassı biçimli ve belli bir sayıda olan çiğnenecek veya yutulacak maddelerin her biri: İlaç tableti. ...

Ehliyet nedir ne demektir? Anlamı

Yeni ehliyet Motorlu bir aracı sürmeye yetkin olunduğunu ve gerekli eğitimlerin alındığını gösterir belge, sürücü belgesi. Bir işi y...

Valiz nedir ne demektir? Anlamı

Valiz Valiz, yolculuk ve seyahate çıkarken giysi ve özel eşyaların içinde taşındığı büyük el bavulu demektir. Örnek cümle: Hepsi koyul...

Vakıa nedir ne demektir? Anlamı

Olmuş bir iş, oluntu: Ortada akılların alamadığı, çözemediği bir vakıa var. Gerçi, her ne kadar ... ise de. Bununla birlikte: Bir şairimi...

Vaketa nedir ne demektir?

Vaketa deri Vaketa postal, hayvan koşumları, kütüklük ve saraciyede kullanılan bir deri çeşididir. Sığır derisinden, özellikle de ine...

Valide ne demektir? Anlamı

Valide, anne demektir: İnsanın en birinci üstadı ve en tesirli muallimi (öğretmeni), onun validesidir. Valide alayı : Osmanlı Devletinde,...

Valör nedir ne demektir? Anlamı

Valör Valör, faiz hesaplamalarında faizin hesaplanmaya başlandığı tarihi ifade etmektedir. Üzerinde anlaşma sağlanarak yapılmış bir ...

Üleştirme nedir ne demektir? Anlamı

Üleştirmek işi, bölüştürme, dağıtma: Ölmeden önce bütün servetini beş çocuğu arasında üleştirdi kayınpederim. (İlgili cümle kaynağı: M. Sava...
3 soru/yorum

Ünite nedir ne demektir? Anlamı

Bir kümenin her bir elemanı ya da bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, birim. Okullarda birkaç ders saatinde işlenebilecek nitelikt...

Ümera nedir ne demektir? Anlamı

Buyurucular, beyler, amirler, yöneticiler: Ulemanın kötüsü ümerayı ziyaret edendir, ümeranın hayırlısı da ulemayı ziyaret edendir. (İlgili ...

Şaft nedir ne demektir? Anlamı

Şaft mili Bir motorun ya da makinenin dönme hareketini makinenin türlü organlarına örneğin bir otomobilde tekerleklere iletmeye yarayan ...

Radyatör nedir ne işe yarar? Anlamı

Evlerde kullanılan kalorifer (kombi) radyatörü (peteği) İçinde devamlı olarak sıcak bir akışkanın (su, yağ vb.) devir daim ettiği, bu ...

Üniversal nedir ne demektir? Anlamı

Bir çok elektrik prizine uyum sağlayabilen üniversal fiş Bütün insanlığı ilgilendiren, dünya çapında, evrenle ilgili, evrensel: Ünive...

Ülker nedir ne demektir? Anlamı

Ülker yıldız takımı Ülker, boğa burcunda, boyun yerinde, adı Alcyone olan en parlağının çevresinde toplanmış yedi yıldızdan oluşan tak...

Vacid nedir ne demektir? Anlamı

Yaratan. Allah (c.c.)'ın sıfatlarından bir tanesidir. Vacid, var olan ve her şeyi var eden, icat eyleyen; varlığı kendinden olan; dile...

Vadi nedir ne demektir? Anlamı

Vadi İki dağın arasında kalan dere boyu, koyak: Derenin geçtiği dar vadide ufunetli, ürpertici bir hava vardı. İki dağ arasında akar...

Uçurtma nedir ne demektir? Anlamı

Altıgen şekilli uçurtma Uçurma, bağlı olduğu uzun ip sayesinde rüzgara direnç göstererek ve kuyruğuyla denge sağlayarak havada kalabil...

Üçgen nedir ne demektir? Anlamı

Üçgen Uç uca konulmuş üç doğru parçasından yapılmış (kapalı biçim) olup uç noktalarına tepe veya köşe, doğru parçalarına kenar denir....

Üç ayak nedir ne demektir? Anlamı

Tripod Kameranın çalıştırılması sırasında sallantıyı önlemek amacıyla kullanılan ve ayaklarının uzunlukları ayarlanabilen üç ayaklı d...

Uç ile ilgili deyimler ve anlamları

İçinde uç kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Uç uca (gelmek) : Ancak yetişecek kadar. Uç vermek : (Çıban) Baş vermek, baş kısım b...