Ehliyet nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Yeni ehliyet veya sürücü belgesi
Yeni ehliyet
  1. Motorlu bir aracı sürmeye yetkin olunduğunu ve gerekli eğitimlerin alındığını gösterir belge, sürücü belgesi.
  2. Bir işi yapabilme gücünü sağlayan ustalık, beceriklilik, kabiliyet ve kifayet, yeterlik: Kişinin kendisinin bir sonuca varamadığı herhangi bir konuda yapacağı en sağlıklı şey, o meseleyi ehliyetli birisine danışmak, onun fikrini almaktır. (örnek cümle)
  3. Salahiyet, elverişlilik.
  4. (hukuk) Sağ doğmak koşulu ile ana rahmine düştüğü andan ölüme kadar olan dönemde herkesin sahip olduğu medeni haklardan (evlenme, mülk edinme vb.) yararlanma yeteneğidir.
( 0 soru/yorum )