Vacid nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Yaratan.
  2. Allah (c.c.)'ın sıfatlarından bir tanesidir. Vacid, var olan ve her şeyi var eden, icat eyleyen; varlığı kendinden olan; dilediğini istediği anda var edip yaratandır.
    Yüce Allah bizim ile sürekli ve kopartılamaz olarak bağlantıdadır; bu bağlantının varlığı Vacid isminin sonucudur. Vacid, vücuda getiren anlamına paralel olarak, istediği canlının nerede ve ne halde olduğundan anbean haberdar olan, hükmü (kararı) her şeye anında ulaşan ve her şeyi kendi emir ve iznine bağlamış olan demektir. Her şey her an O'nun huzurundadır. O, bir şeyi arayıp bulmak ve plan yapmak zorunda değildir; zaten, ancak bağlantıda olduğu yaratıklar varlığını sürdürebilir, aksi durum sadece bir hayal aleminin konuşmalarından ibarettir. (Melih Ümit Menteş)
( 0 soru/yorum )