Ümera nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Buyurucular, beyler, amirler, yöneticiler: Ulemanın kötüsü ümerayı ziyaret edendir, ümeranın hayırlısı da ulemayı ziyaret edendir. (İlgili söz: Mevlana'dan Seçmeler)
  2. Üst subaylar.
  3. İslam devletlerinde, hükümdar adına bir bölgenin mülki idaresinden ve o bölge askeri gücünün komutasından sorumlu olan yüksek dereceli görevli. Osmanlı Devletinde bu ad sancak ve beylerbeylerine verilirdi.
( 0 soru/yorum )