Ümera nedir ne demektir? Anlamı


  1. Buyurucular, beyler, amirler, yöneticiler.
    Ulemanın kötüsü ümerayı ziyaret edendir, ümeranın hayırlısı da ulemayı ziyaret edendir. (İlgili söz kaynağı: Mevlana'dan Seçmeler)
  2. Üst subaylar.
  3. İslam devletlerinde, hükümdar adına bir bölgenin mülki idaresinden ve o bölge askeri gücünün komutasından sorumlu olan yüksek dereceli görevli. Osmanlı Devletinde bu ad sancak ve beylerbeylerine verilirdi.
Hiç yorum yok:

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.