Vakayiname nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 2
Eski Türkçe Osmanlıca ile yazılmış olan bir Osmanlı arşivi belgesi
Vakayiname
(Osmanlı arşivinden illüstrasyon)
  1. Günü gününe yazılmış olayları içine alan tarih eseri, kronik: Vakayinamelerde olaylar, öneme göre değil oluş sırasına göre anlatılır. Osmanlı Devleti'nde vakayiname yazmak da devlet memuru olan tarihçinin (vakanüvis) görevidir. (S. Çelik)
  2. Olayları günü gününe kaydeden, genellikle ya hükümdarın ya da önemli devlet adamlarının başından geçenler temel alınarak yazılan tarih eserleri.
( 2 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 2


Anonim:
daha uzunu?
14/12/14 21:30
Mavi:
Vekayinamelerin en eski örneği Kayseri piskoposu Eusebios'ca 323'de yazılmıştır. Vekayinameleri yazan kişilere vakanüvis denir.
21/1/19 09:35