Zağarcı nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Zağarcı, Osmanlı hükümdarlarının bir savaş oyunu olarak gördükleri av seferlerinde kullanılan zağar köpeklerini yetiştirmek, bakmak ve muhafaza etmekle görevli adam. Zağarcılar, Yeniçeri Ocağında bir sınıf askerdi. Bunların başlarına da Zağarcı Başı veyahut Baş Zağarcı denirdi.
( 0 soru/yorum )