Yaban ne demektir? Yaban ile ilgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. İnsan yaşamayan ıssız yer: Acaba onlara uçmayı öğreten, dağlardaki yaban hayatı mıydı?
  2. Tanınmayan bilinmeyen, yabancı (yer): Yaban ülke kızı neden yakarıyorsunuz olmuyor mu istekleriniz düşleriniz?
  3. Ad tamlamalarında belirten yerine geçerek, belirtilerinin kırlarda yetişen ya da yaşayan bir türünü anlatır: Yaban arısı, yaban gülü vb.
  4. (Kimi bölgelerde) Yabancı, yerli olmayan kimse: Bana, bu yabana, bu düşmana uzaktan yan gözle bakıyorlar. (örnek cümle)


  • Yabanlık: Misafirliğe giderken ya da sayılı günlerde giyilen.
  • Yabana atmak: (deyiminin anlamı) Önem vermemek, önemsiz görmek: Sözümü yabana atma!
  • Yabana söylemek: (deyiminin anlamı) Saçma bir söz söylemek.
( 0 soru/yorum )