Vakıf nedir ne demektir? Kısaca anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 1
Kubbe şeklinde süslü vakıf yazısı
Vakıf
 1. Sıfat olarak vakıf, bilen, farkında olan demektir: Siz bu duruma vakıf mısınız?
 2. Kuruluş olarak vakıf birçok kişi tarafından kurulan ve toplum yararına çalışmayı ilke edinen kuruluş demektir: Vakıf, tarih boyunca süregelmiş yardımlaşma ve dayanışma duygusunun kurumsallaşmış halidir.
 3. İktisadi anlamda vakıf; kişisel çalışma ve gayretle elde edilen imkanların ve mal varlığının gönül rızasıyla paylaşılmasını öngören hukuki bir sistemdir.
 4. Türk Medeni Kanununa göre vakıf; gerçek veya tüzel kişilerin, yeterli mal ve hakları, belirli ve sürekli bir amaca tahsis etmeleri ile oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır.
 5. Ayrıca vakıf "tamamen verme, büsbütün verme, bir şeyi vakıf durumuna getirme" anlamını da içerir: Tarihte ilk vakıf; Hazreti Ömer (r.a.)'ın Hayber’in fethinden sonra ganimet olarak kendisine düşen bir arazinin satılmaması, miras bırakılmaması ve hibe edilmemesi şartı ile fakir, köle, misafir ve Allah yolunda olanların istifadesi için vermesi ilk vakıf olarak kabul edilmektedir.


 • Vakıf olmak: Bilmek, iyi bir şekilde öğrenmiş olmak: Kur'an'ı Kerim'i anlamak ve onun özüne vakıf olabilmenin yolu Arapça diline çok iyi bir şekilde vakıf olmaktan geçer.
 • Vakıf etmek (vakfetmek):
  1. Mal ve mülkünü satılmamak şartıyla bir hayır kurumuna veya işine bağışlamak.
  2. Adamak, bir şeyin bütününü bir işe vermek.

kaynak
( 1 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 1


Anonim:
Çok güzeldi. Gerçekten çok faydalıydı. Emeklerinize sağlık��
25/3/19 10:01