Zapt nedir? Zapta geçmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Zorla alma: Bir ülkeyi zapt etmek.
  2. Tutma, yönetimi altına alma: Üç kişi bir atı zapt edemedi.
  3. Yazıya geçirme: Yargıç, sanığın hakaretlerini zapta geçirtti.
  4. Hatırında tutma.
  5. Tanıtlama aracı olarak kullanılacak olan ya da yasayla zapt edilmesi uygun görülmüş maddeler ve eşyanın güvenlik ve koruma altına alınması için kullanılan zorlama aracı: Zapt edilen eşya savcılık emanetine alındı.


  • Zapta geçirmek: (Yargıç) Bir sözü tutanağa aldırmak.
  • Zapta geçmek: Mahkemede, söylenen sözler, tutanağa alınmak.
( 0 soru/yorum )