Zahir nedir? Zahir olmak ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Meydanda olan, görünen, açık ve belli olan (şey): Baş gözüyle gördüğümüz her şey zahirdir.
  2. Bir şeyin görünen tarafı, dış yüzü, dış görünüşü (batın karşıtı): İlmi bir zanaat gibi para kazanmak için öğrenen bir kimse zahirde alimlere benzese de alim olmaz (Katip Çelebi’den Seç.).
  3. (tasavvuf) Görünen alem (Alemi zahir'den kısaltma yoluyla).
  4. Tasavvuf ehline göre işin şeklinde kalan, mana ehli olmayan kimse.
  5. "Varlığı kainatta tecellisiyle aşikar olan, açık olarak görünen" anlamında Yüce Allah'ın en güzel isimlerinden: Sensin batın sensin zahir / Varlık senin buyruk senin (Aziz Mahmud Hüdâyî). O, evvel ve ahirdir. Zahir ve batın’dır. O, her şeyi hakkıyla bilendir. (Hadid Suresi 3. Ayeti)
  6. Anlaşılan, görünüşe göre, galiba: Zahir, yüzümde kolayca aldatılacak bir adam olmadığımı belli eden bir şey var (İlgili cümle kaynağı: Refik H. Karay).
  7. Elbette, şüphesiz: "Bu parayı ödemeli zahir, başka çaremiz yok."
  8. Coşkun, taşkın: Yerinden kalkıp bir deryayı zahir gibi üzerime geldi (Abdülhak Hamit).
  9. Yardım eden, destekleyen, arka çıkan (kimse), yardımcı: Hep senin lütfun muin olmuştur ihsanın zahir (Baki’den)


  • Zahir olmak: Görünür duruma gelmek, açığa çıkmak, meydana çıkmak: Seninle oldu Hakk’ın sırrı zahir / Sen oldun menba-ı hikmet Ey Güzel Muhammed (Sezai).


kaynak
( 0 soru/yorum )