Tablo nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Mona Lisa Tablosu
Mona Lisa
  1. Bez, kağıt vb. maddeler üzerine yapılmış yağlı boya, sulu boya, pastel veya kara kalem resim: Yağlı boya tablo.
  2. Bu resmin düz, sağlam ve taşınabilir bir altlık ve çerçeve üzerine, duvara asılmak için yapılmış hali.
  3. Birbiriyle olan ilgilerine göre satır ve sütunlar içinde düzenlenerek ve sıralanarak yazılmış verilerin hepsi: Çarpım tablosu vb.
  4. Ortada bulunan şeylerin topluca görünüşü, görü, durum, manzara: Siyasal tablo, iktisadi tablo vb.
  5. Bütününü kavramak ya da ayrıntılarını sıralamak gereken ve birbiriyle ilgili olan şey ya da olayların yöntemli anlatımı: Logaritma tablosu.
  6. Tiyatroda bir oyun perdesinin içinde yer alan, genellikle değişik mekanlarda geçen küçük bölüm: İkinci perde, üçüncü tablo.
  7. Bir duvara tutturulan, kumanda, ölçü ve koruma öğelerini taşıyan mermer ya da sac levha: Kumanda tablosu.
( 0 soru/yorum )