Valör nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir dekont üzerinde tarih ve valör
Valör
  1. Valör, faiz hesaplamalarında faizin hesaplanmaya başlandığı tarihi ifade etmektedir.
  2. Üzerinde anlaşma sağlanarak yapılmış bir işlemin yükümlülüklerinin, fiilen yerine getirileceği tarih. Örneğin, karşılıklı olarak hesaplara alacak ve borç kaydedileceği tarihtir. Benzer şekilde bir fonun, örneğin mevduatın sahibi tarafından fiilen kullanılabileceği tarihi ifade eder. Ayrıca valör; hesaptan çekilen paralar için işlemin yapıldığı iş günü, hesaba yatırılan paralar için ise izleyen ilk iş günüdür.
  3. Değer: Hiç birimizin ithalatı ile ihracatı arasında sağlam bir denge mevcut değildir; bizim paralarımız daima valör itibariyle sizinkilerden düşüktür...
  4. (dil bilim) Anlam: Fakat bu manzum kısımlardaki valör, teknikten ziyade, ahenkte görülüyor. (örnek cümle)
  5. (görsel sanatlar) Resimde ışık-gölge derecelendirmesi, aynı rengin tonları arasındaki değer farklılıkları: Konusunu ifade ederken mesafeyi ton ve valör farklarıyla göstermekte, canlandırmakta eşsiz denecek bir başarı göstermişti.
  6. (finans) Bir varlığın değerinin belirlendiği tarih.
  7. Bir şeyin yürürlüğe girdiği, etkin olduğu tarih.
( 0 soru/yorum )