Usdışı nedir? Us dışı ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Us dışı (felsefe) aklın alamayacağı, aklın dışında kalan, usa aykırı ya da usa indirgenemez olan (irrasyonel eş anlamı): En iyilerimiz bile, çıkarlarımıza aykırı biçimde, bize usdışı ya da hatalı görünen tarzlarda aptalca davranır; kendi arzularımızı ve güdülerimizi her zaman iyi bilmeyiz; unuturuz, kendimizi hayal kırıklığına uğratırız, pişmanlık duyarız. (örnek cümle)
( 0 soru/yorum )