Zahmet nedir ne demektir? Zahmet ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Sıkıntı, güçlük, zorluk: Çektiğim ve çekmekte olduğum zahmetleri görmüyor musun? Ellerime bir bak; çapa vurmaktan, kürek tutmaktan ellerimin derisi ayı derisi gibi kalınlaşmış! (İlgili cümle kaynağı: H. M. Kermani)


Zahmet ile ilgili atasözü deyimler ve anlamları


İçinde zahmet kelimesi geçen atasözleri deyimler ve açıklamaları:

  • Zahmet çekmek: Güçlükle karşılaşmak, yorucu ve sıkıntılı bir duruma düşmek.
  • Zahmet etmek (zahmete girmek): Biri için yorgunluğa katlanmak ya da masrafa girmek.
  • Zahmet olmak: (deyiminin anlamı) Başkası için yapılan bir işten dolayı yorgunluğa katlanmak ya da masraf etmek.
  • Zahmet olmazsa: "Rica ederim" yerine kullanılan bir nezaket sözü.
  • Zahmet vermek: Sıkıntı vermek.
  • Zahmete sokmak: Birine yorgunluk vermek ya da masraf ettirmek.
  • Zahmetsiz rahmet olmaz (lokma yenmez): (atasözünün anlamı) Bir kimse geçimini sağlamak için çalışmak ve sıkıntıya katlanmak zorundadır.
( 0 soru/yorum )