Ünite nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir kümenin her bir elemanı ya da bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, birim.
  2. Okullarda birkaç ders saatinde işlenebilecek nitelikte geniş kapsamlı ders konusu.
  3. Bir dersin ardışık olarak sıralanmış bölümlerinden her biri: On dört üniteden oluşan kitabın, ilk dört ünitesinde kümeler, sayılar, eşitlik, eşitsizlik, fonksiyon, fonksiyon grafiği gibi kavramlar tanıtılmıştır. (örnek cümle)
  4. (dil bilim) Birim.
  5. (askeri terim) Bir görevi, işi sürekli olarak yapmak üzere oluşturulmuş birlik.
  6. (teknik) Bir cihazın, tesisin, makinenin bölümleri: Bu makineler üç kısımdan oluşmuştur. Bunlar; giriş ünitesi, doğrama ünitesi ve üfleme ünitesidir.
  7. (hekimlik) Kan bağışı sırasında kanın içine konulduğu torba. 1 ünite kan yaklaşık 500 ml (yarım litre) kadardır.


  • Ünite planı: Öğretmenin, ünitenin sınıfta nasıl işleneceğini göstermek üzere hazırladığı ders planı. Bir ünite içindeki öğrenme ve öğretme etkinliklerinin belirlenen ders saatleri içinde işlenecek şekilde sıra ve düzene konması amacıyla hazırlanan bir plandır. Ünite planları, yıllık planın belirli zaman aralıklarına bölünmüş şeklidir ve yıllık plana göre daha ayrıntılıdır.
( 0 soru/yorum )