Zahiri nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Görünen, görünürdeki, meydandaki: İnsanın var olmasının gerçek sebebi, Yüce Allah'ın onu yaratıp var etmesidir. Var oluşunun zahiri sebebi ise onun anne ve babasıdır.
  2. İçten olmayan, yapmacık: Takındığı tüm zahiri ifade birden kaybolmuş, yüzü al al olmuştu. (örnek cümle)


  • Zahiri görüntü: Yansıyan ya da kırılan ışık ışınlarının oluşturduğu, aynı noktadan çıkıyorlarmış izlenimi veren görüntü.
( 0 soru/yorum )