İksir nedir ne demektir? Anlamı

İksir Eskiden birçok hastalıkları iyi etmek, aşk ve ölümsüzlük gibi olağanüstü mucizevi etkiler yaratmak gibi özellikleri olduğuna in...

İksa nedir ne demektir? Anlamı

İksa sistemi Derin kazı çalışmalarında yandaki toprakların kaymasını önlemek için yere yan yana çakılan ve birbirine tutturulan beton ...

İkrar nedir ne demektir? Anlamı

Saklamayıp doğruca söyleme, açıkça söyleme. Bildirme. Dil (lisan) ile söyleme. İman edip Müslüman olmak için Kelime-i Şehadeti dil ile ik...

İkramiye nedir ne demektir? Anlamı

Büyük İkramiye Bir yerde çalışan kimselere kazançtan dağıtılan ya da iyi çalıştıkları için verilen, miktarı genellikle bir aylığa eşi...

İkiz nedir ne demektir? Anlamı

İkiz kız kardeş Bir doğumda dünyaya gelen iki kardeş. Bir batında ikiz doğurdu. Bu ikiz kardeşleri de birbirinden ayırmak çok zor, bi...

İkileme nedir ne demektir? Anlamı

Herhangi bir şeyi iki kez yapmak, bir şeyin sayını ikiye çıkarmak. (dil bilim) Anlamı güçlendirmek için ya aynı sözcüğün ya anlamları yak...

İkilem nedir ne demektir? Anlamı

(mantık) Çelişkili iki öncülden oluşarak iki seçenek ortaya koyan ve her iki seçenekte aynı sonuca vardıran usa vurma, dilemma. Eubulides&...

İkbal nedir ne demektir? Anlamı

Baht açıklığı ya da yüce bir oruna yükselmiş olma durumu. (eskiden nezaket dilinde) İstek, arzu, bir şeye rağbet etme. Çaya ikbal yok mu? ...