İksir nedir ne demektir? Anlamı

İksir Eskiden birçok hastalıkları iyi etmek, aşk ve ölümsüzlük gibi olağanüstü mucizevi etkiler yaratmak gibi özellikleri olduğuna in...

İksa nedir ne demektir? Anlamı

İksa sistemi Derin kazı çalışmalarında yandaki toprakların kaymasını önlemek için yere yan yana çakılan ve birbirine tutturulan beton ...

İkraz nedir? İkraz etmek ne demektir? Anlamı

İkraz, ödünç verme, borç verme demektir. Halka para ikraz etmekle uğraşan birisi, tahsildarına, darlık ve sıkıntı içindeki borçluları sıkmam...

İkrar nedir ne demektir? Anlamı

Saklamayıp doğruca söyleme, açıkça söyleme. Bildirme. Dil (lisan) ile söyleme. İman edip Müslüman olmak için Kelime-i Şehadeti dil ile ik...

İkramiye nedir ne demektir? Anlamı

Büyük İkramiye Bir yerde çalışan kimselere kazançtan dağıtılan ya da iyi çalıştıkları için verilen, miktarı genellikle bir aylığa eşi...

İkram nedir? İkram etmek ne demektir? Anlamı

Sürücülere şeker ikram eden trafik polisi Ağırlama. İkramda kusur etmediler. Alışverişte satıcının hesap dışı yaptığı indirim. Sizi...

İkrah nedir? İkrah etmek ne demektir? Anlamı

Tiksinme, iğrenme. İkrah etmek : Tiksinmek. İkrah ettim bu iki yüzlü insanlardan (kelime ile ilgili cümle). İkrah gelmek (getirmek) : Ti...

İkna nedir? İkna etmek ve olmak ne demektir? Anlamları

Bir kimsenin bir konuya inanmasını sağlama, kanı verme, inandırma. İkna etmek : İnandırmak, kandırmak. Bir kimseyi ikna etmenin en iyi yo...

İkmal nedir? İkmal yapmak ve etmek ne demektir? Anlamı

Havada yakıt ikmali yapan iki savaş uçağı Bütünleme, tümleme, eksik bir şeyi tamamlama. Yakıt ikmali. Bitirme. İkmal etmek : B...

İkizkenar nedir? İkizkenar üçgen ve yamuk ne demektir?

İkizkenar üçgen Yalnız iki kenarı aynı uzunlukta olan üçgen İkiz kenar matematikte iki kenarı eşit olan geometrik şekil demektir. ...

İkiz nedir ne demektir? Anlamı

İkiz kız kardeş Bir doğumda dünyaya gelen iki kardeş. Bir batında ikiz doğurdu. Bu ikiz kardeşleri de birbirinden ayırmak çok zor, bi...

İkileme nedir ne demektir? Anlamı

Herhangi bir şeyi iki kez yapmak, bir şeyin sayını ikiye çıkarmak. (dil bilim) Anlamı güçlendirmek için ya aynı sözcüğün ya anlamları yak...

İkilem nedir ne demektir? Anlamı

(mantık) Çelişkili iki öncülden oluşarak iki seçenek ortaya koyan ve her iki seçenekte aynı sonuca vardıran usa vurma, dilemma. Eubulides&...

İkebana nedir ne demektir? Kısaca anlamı

İkebana Japonca çiçek düzenleme sanatı. Salon ve yatak odalarında, ikebana sanatının incelikleriyle düzenlenmiş narin çiçekler bulunu...

İkbal nedir ne demektir? Anlamı

Baht açıklığı ya da yüce bir oruna yükselmiş olma durumu. (eskiden nezaket dilinde) İstek, arzu, bir şeye rağbet etme. Çaya ikbal yok mu? ...

İkametgah nedir ne demektir? İkametgah İlmühaberi

İkametgah İlmühaberi Örneği İkametgah resmi olarak oturulan ev, konut, eğlek. İkametgah ilmühaberi (kağıdı, belgesi) : Resmi işler...

İkamet nedir? İkamet etmek ne demektir? Anlamı

Bir yerde oturma, yerleşme, kalma, eğleşme. İstanbul da ikamet ediyorum. İkamet etmek : Bir yerde oturmak, kalmak, eğleşmek. (Bir yerde)...

İkame nedir? İkame etmek ne demektir? İkame mal

Yerine koyma, yerine kullanma. Dikme. Nöbetçi ikame etmek. (Dava için) Açma. Dava ikame etmek. (anatomi) Bir dokunun yerini başkasının ...