İkraz nedir? İkraz etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İkraz, ödünç verme, borç verme demektir. Halka para ikraz etmekle uğraşan birisi, tahsildarına, darlık ve sıkıntı içindeki borçluları sıkmaması, onların bu halinden geçmesi emrini verir ve "belki Allah da bizim günahlarımızdan geçer" derdi. (İlgili cümle kaynağı: N. F. Kısakürek)


  • İkraz etmek: Borç vermek, ödünç vermek.
  • İkrazat: Borç vermeler. Bankalar öz sermaye ve mevduattan temin ettikleri fonlarını ikraz etmek veya yatırım yapmak suretiyle kullanır ve ikrazattan, yatırımlardan temin ettiği faiz ve gelirler bankaların karlarını etkiler. (Z. Hatiboğlu)
( 0 soru/yorum )