İkna nedir? İkna etmek ve olmak ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İkna eden ve ikna olan iki erkek insan çizimi
İkna
Bir kimsenin bir konuya inanmasını sağlama, inandırma, kandırma. İnsanın olduğu yerde iletişim, iletişimin olduğu yerde de ikna vardır... İkna, en yaygın olarak, önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşmak amacıyla, bilinçli olarak, insan güdülerinin manipülasyonu yoluyla düşünce ve eylemlerinin değiştirilmesi girişimidir... (İknanın Gücü)

  • İkna etmek: İnandırmak, kandırmak. Bir kimseyi ikna etmenin en iyi yolu ona sevdiği şeyi vermektir.
  • İkna olmak: İnanmak, kanmak. Hayat, ikna etmekten ve ikna olmaktan ibaretmiş. İşte bunun önemli bir kısmı; ikna olmak (değişmek) ve ikna etmek, değişimi sağlamakla ilgili. (İlgili cümle kaynağı: Kolektif)
( 0 soru/yorum )