İkbal nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Baht açıklığı ya da yüce bir oruna yükselmiş olma durumu.
  2. (eskiden nezaket dilinde) İstek, arzu, bir şeye rağbet etme.
    Çaya ikbal yok mu?
  3. (eskiden saray terimlerinden) Padişah karısı olmaya aday odalık.


  • İkbal görmek: (deyiminin anlamı) İyi yaşam sürmek.
( 0 soru/yorum )