İkileme nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Herhangi bir şeyi iki kez yapmak, bir şeyin sayını ikiye çıkarmak.
  2. (dil bilim) Anlamı güçlendirmek için ya aynı sözcüğün ya anlamları yakın ya da karşıt olan sözcüklerin yan yana kullanılması. Ağır ağır, çoluk çocuk, büyüklü küçüklü, iyi kötü ikileme örneklerindendir.
  3. (müzik) İki saz ya da iki ses için yazılmış müzik yapıtı.
( 0 soru/yorum )