İkamet nedir? İkamet etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir yerde oturma, yerleşme, kalma, eğleşme. Burası öyle bir yerdi ki ikamet için hak etmek lazımdı, bedel ödemek lazımdı, sınanmak lazımdı, savaşmak lazımdı. (M. Karahan)
  2. (din) Bir namazın farzından önce okunan ezan, kamet. Erkekler yalnız başlarına yahut cemaatle namaz kılacakları zaman ikamet yapılır, Türkçe'deki deyişle kamet getirilir. Ezanın sözleri aynen okunur, sadece "Hayye ale'l-felah"tan sonra iki kere "Kad kameti's-salah" (Namaz başladı) denilir. (İ. Abdülhadi)


  • İkamet etmek: Bir yerde oturmak, kalmak, eğleşmek. O zamanlarda babam İstanbul'da ikamet ediyordu. (İlgili cümle kaynağı: K. T. Yıldız)
  • (Bir yerde) İkamete memur edilmek: Görülen lüzum üzerine belli bir yerde oturmaya mecbur tutulmak, sürgüne gönderilmek, sürgün cezası almak. Eski silah ve ihtilal arkadaşlarını tutuklamak yerine, geri dönmemek üzere her birini ayrı bir ülkede Türkiye Cumhuriyeti elçiliklerinde müşavir olarak zorunlu ikamete memur etti. (T. Z. Ekinci)
( 0 soru/yorum )