Mütevellit nedir ne demektir? Anlamı

Meydana gelmiş, ileri gelmiş, dolayısıyla, ötürü: Şaşkınlıktan mütevellit dağılmış dimağını toplayamadığı için bir kaç saniye suskun kalmışt...
2 soru/yorum

Mütevehhim nedir ne demektir? Anlamı

Kuruntulu, evhamlı, vehimli: Tevehhüm edene mütevehhim, tevehhüm ettiği şeye mütevehhem derler... (M. R. Efendi). Esasen yaradılıştan mütev...

Müteveffa nedir ne demektir? Anlamı

Ölmüş, vefat etmiş kimse. Müslüman olmayan kimseleri ölümünden sonra anarken kullanılan saygı sözü. Vefat eden Müslümanlar için müteveffa ...

Mütevali nedir ne demektir? Anlamı

Art arda gelen, üst üste olan, ara vermeden devam eden, peş peşe, ardışık: Fransız Cumhuriyetinin, Türkiye'yi harbe sokmak yolundaki bu ...

Mütevakkıf nedir ne demektir? Anlamı

Olması, gerçekleşmesi bir şeye bağlı olan, bağlı: Bu alemin bütün aksamı birbirine muzaf, birbirine mütevakkıftır (Ö. N. Bilmen). Her nami ...