Müteyakkız nedir? Müteyakkız olmak ne demektir? Anlamı

Uyanık, tetikte, gözü açık, sak. Görevimizin bir yanı olanca ciddiyet ve süratle birleşmek, güçlenmek ve her türlü kötü gelişmeye karşı müte...

Mütevellit nedir ne demektir? Anlamı

Meydana gelmiş, ileri gelmiş, dolayısıyla, ötürü. Şaşkınlıktan mütevellit dağılmış dimağını toplayamadığı için bir kaç saniye suskun kalmışt...
2 Yorum

Mütevelli ne demektir? Mütevelli heyeti nedir? Anlamları

Bir vakfın yönetimi kendisine verilmiş olan kimse. Vakfiyedeki şartlara ve şer'i hükümlere göre vakfın işlerini idare etmek üzere tayin...

Mütevekkil nedir ne demektir? Anlamı

Herhangi bir işte elinden geleni yapıp daha sonrasını Yüce Allah'a bırakan, tevekkül eden, O'na güvenen, itimat eden. De ki: Allah b...

Mütevehhim nedir ne demektir? Anlamı

Kuruntulu, evhamlı, vehimli. Tevehhüm edene mütevehhim, tevehhüm ettiği şeye mütevehhem derler... Esasen yaradılıştan mütevehhim, canına dü...

Müteveffa nedir ne demektir? Anlamı

Ölmüş, vefat etmiş kimse demektir. Müslüman olmayan kimseleri ölümünden sonra anarken kullanılan saygı sözüdür. Vefat eden Müslümanlar içi...

Müteveccih nedir? Müteveccihen ne demektir? Anlamları

Yönelik, yönelen, yönelmiş, tevcih etmiş. Gözüm Kabe'ye müteveccih kendinden geçmiş birisine takıldı... Birine yakınlık ve sevgi duyan...

Mütevazı ve mütevazi ne demektir? Anlamları

Birbirlerine çok karıştırılan "mütevazı" ve "mütevazi" kelimelerinin anlamları, yazılışları ve örnek cümleler. Müteva...
3 Yorum

Mütevali nedir ne demektir? Anlamı

Art arda gelen, üst üste olan, ara vermeden devam eden, peş peşe, ardışık. Fransız Cumhuriyetinin, Türkiye'yi harbe sokmak yolundaki bu ...

Mütevakkıf nedir ne demektir? Anlamı

Olması, gerçekleşmesi bir şeye bağlı olan, bağlı. Açılması resmi bir kurumun müsaadesine mütevakkıf olan müesseseyi ruhsatsız açanlar cezay...

Müteşekkir nedir? Müteşekkir olmak ne demektir? Anlamları

Teşekkür eden, teşekkür borcu olan, minnettar. Ancak kişi kendini düzelttikten sonra içinde bulunduğu kötü durumun önemini kavrar ve kendin...