Mütevellit nedir ne demektir? Anlamı

Meydana gelmiş, ileri gelmiş, dolayısıyla, ötürü. Şaşkınlıktan mütevellit dağılmış dimağını toplayamadığı için bir kaç saniye suskun kalmışt...
2 Yorum

Mütevehhim nedir ne demektir? Anlamı

Kuruntulu, evhamlı, vehimli. Tevehhüm edene mütevehhim, tevehhüm ettiği şeye mütevehhem derler... Esasen yaradılıştan mütevehhim, canına dü...

Müteveffa nedir ne demektir? Anlamı

Ölmüş, vefat etmiş kimse demektir. Müslüman olmayan kimseleri ölümünden sonra anarken kullanılan saygı sözüdür. Vefat eden Müslümanlar içi...

Mütevali nedir ne demektir? Anlamı

Art arda gelen, üst üste olan, ara vermeden devam eden, peş peşe, ardışık. Fransız Cumhuriyetinin, Türkiye'yi harbe sokmak yolundaki bu ...

Mütevakkıf nedir ne demektir? Anlamı

Olması, gerçekleşmesi bir şeye bağlı olan, bağlı. Açılması resmi bir kurumun müsaadesine mütevakkıf olan müesseseyi ruhsatsız açanlar cezay...