Mütevehhim nedir ne demektir? Anlamı

  1. Kuruntulu, evhamlı, vehimli. Tevehhüm edene mütevehhim, tevehhüm ettiği şeye mütevehhem derler... Esasen yaradılıştan mütevehhim, canına düşkün adamdı; hele bu olaydan sonra vehmi, kuruntusu kat kat arttı. (İlgili cümle)
  2. Korkak.