Müteveccih nedir? Müteveccihen ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Yönelik, yönelen, yönelmiş, tevcih etmiş: Gözüm Kabe'ye müteveccih kendinden geçmiş birisine takıldı...
  2. Birine yakınlık ve sevgi duyan, teveccüh gösteren: Kabe'den daha aziz, daha kıymetli, maddi manevi vücudun merkezi durumunda bulunan kalp, Hakka müteveccih olur, her şeyi güzel gösteren iman ruhu sarar... (İlgili cümle kaynağı: M. A. Şengül)
  3. Bir yere gitmeye, bir şeyi yapmaya karar veren.


  • Müteveccihen:
    1. Bir yere doğru gitmek üzere: Hazırlıklar tamamlanıp ordu İstanbul'a müteveccihen harekete geçince Padişah, elçileri huzuruna aldı.
    2. Bir şeyi yapmaya yönelmiş olarak, yönelerek.
( 0 soru/yorum )