Mütevelli ne demektir? Mütevelli heyeti nedir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir vakfın yönetimi kendisine verilmiş olan kimse. Vakfiyedeki şartlara ve şer'i hükümlere göre vakfın işlerini idare etmek üzere tayin olunan şahsa mütevelli denir.
  2. Bir mescidin ya da caminin bakımına memur olan kimse.
  3. Birinci derecede yönetici.
  4. Taşradaki esnaf kesesindeki (vakfındaki) esnafların kendilerinin veya kadının tayin ettiği reislerine, önceleri ahibaba, sonraları kahya ve 1878'den sonra ise mütevelli denirdi.


  • Mütevelli heyeti: Bir vakfın ya da kuruluşun yönetimini yüklenmiş kurul. Vakıfların organları, vakıf başkanı ile mütevelli heyetinden oluşmaktadır. Vakfın başkanı aynı zamanda mütevelli heyetinin de başkanıdır. Mütevelli heyetlerinin görevi vakıfları yönetmek ve temsil etmektir.
( 0 soru/yorum )