Mütevelli ne demektir? Mütevelli heyeti nedir? Anlamları


  1. Bir vakfın yönetimi kendisine verilmiş olan kimse.
    Vakfiyedeki şartlara ve şer'i hükümlere göre vakfın işlerini idare etmek üzere tayin olunan şahsa mütevelli denir.
  2. Bir mescidin yada caminin bakımına memur olan kimse.
  3. Birinci derecede yönetici.
  4. Taşradaki esnaf kesesindeki (vakfındaki) esnafların kendilerinin veya kadının tayin ettiği reislerine, önceleri ahibaba, sonraları kahya ve 1878'den sonra ise mütevelli denirdi.

Mütevelli heyeti: Bir vakfın yada kuruluşun yönetimini yüklenmiş kurul. Vakıfların organları, vakıf başkanı ile mütevelli heyetinden oluşmaktadır. Vakfın başkanı aynı zamanda mütevelli heyetininde başkanıdır. Mütevelli heyetlerinin görevi vakıfları yönetmek ve temsil etmektir.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.