Mütevakkıf nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Olması, gerçekleşmesi bir şeye bağlı olan, bağlı: Bu alemin bütün aksamı birbirine muzaf, birbirine mütevakkıftır (Ö. N. Bilmen). Her nami cismin yaşaması, ve hayatının hıfzı, nasıl teneffüse muhtaç ise, devletlerin yaşaması dahi, ticarete mütevakkıf gibi, bir hale geldi. (İlgili cümle kaynağı: M. Arif)
  2. Tevakkuf eden, duran, olduğu yerde kalan, aynı halde kalan.
( 0 soru/yorum )