Mütevakkıf nedir ne demektir? Anlamı

  1. Olması, gerçekleşmesi bir şeye bağlı olan, bağlı.
    Açılması resmi bir kurumun müsaadesine mütevakkıf olan müesseseyi ruhsatsız açanlar cezaya mahkum olur.
  2. Tevakkuf eden, duran, olduğu yerde kalan, aynı halde kalan.