İstem nedir? İstem dışı ne demektir? Anlamı

Bir kimseden bir şeyi yapmasını ya da yapmamasını isteme, talep. Cumhuriyet Savcısı, istinaf yoluna başvurma nedenlerini gerekçeleriyle bir...

İstavrit nedir? İstavrit Balığı

İstavrit İstavrit (zooloji) kemikli balıklar takımının uskumrugiller familyasından, sıcak ve ılıman denizlerde yaşayan, pulsuz ve az ...

İstatistik nedir ne demektir? Anlamı

Türkiye Yıllara Göre Doğum İstatistiği Herhangi bir konudaki sayısal verilerin toplanması, çözümlenmesi, yorumlanması ve sonuçlarının...

İspirto nedir ne demektir?

İspirto Yanlışlıkla içilmemesi ve gıda maddelerinde kullanılmaması için mavi mor olarak renklendirilmiş, zehirli bir alkol türevi. İsp...

İspinoz nedir? İspinoz Kuşu

İspinoz kuşu (zooloji) Ötücü kuşlar takımının ispinozgiller familyasından, uzunluğu 16 cm kadar, erkeğinin tüyleri mavi, esmer-kırmı...

İspermeçet nedir ne demektir?

İspermeçet balmumu, mumu ve yağı İspermeçet balinasının ve diğer balinaların baş boşluğundaki yağdan çıkarılan, mum, kozmetik ve merhe...

İspenç nedir ne demektir? Anlamı

İspenç horozu (zooloji) Çok küçük boylu bir cins horoz ya da tavuk. (tarih) Osmanlı Devletinde, Müslüman uyruğun ödediği çift resm...

İspat nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeyin doğrusunu kanıt ve tanık göstererek kanıtlama, tanıtlama, tanıt, belgit. İspat etmek: Tanıtlamak. İspat hakkı: (hukuk) Bir ...

İspari nedir? İspari (İsparoz) Balığı

İspari (İsparoz) Balığı İspari, Akdeniz de kıyı kayalıklarındaki yarıklarda yaşayan, izmaritgiller familyasından, 15 - 20 cm boyunda, ...

İspavlo nedir ne demektir? Anlamı

İspavlo Kendirin en iyi türünden yapılan iki kollu sicime verilen addır. İspavlo genellikle gemilerde halat ve branda onarımlarda kul...

İspanyolet nedir ne demektir? Anlamı

İspanyolet Ortasında iki yana işleyen kulpu bulunan, pencereleri ve bazen de kapıları kapadıktan sonra kilitlemeye yarayan mekanizma. ...

İslim nedir ne demektir? Anlamı

İslim, bir işte gücünden yararlanmak üzere hazırlanan buhar. Trenin bacasından çıkan is (buharla karışık duman). Tren düdükleri, manevra y...

İskota nedir ne demektir? Anlamı

İskota Yelkenleri açmak, tutmak, yelkenin rüzgarla yaptığı açıyı ayarlamak ve yelkenleri rüzgarla doldurmak için alt köşelerine bağlan...

İskorpit Balığı nedir?

İskorpit Balığı İskorpitgillerden, Atlantik Okyanusu, Marmara ve Akdeniz de yaşayan iri başlı, yüzgeçlerinde, battığı yeri acıtıp şişi...

İskete nedir? İskete Kuşu

İskete kuşu İskete, ispinozgillerden, yaklaşık 17 cm boyunda, toprağa yakın ve çalı çırpıdan yaptığı yuvalarda yaşayan, karnı ve başı ...

İskemle nedir ne demektir? Anlamı

Geleneksel hasır iskemle Arkalıksız sandalye. Üstüne sigara tablası, çiçek vazosu gibi ufak şeyler konulan küçük masa. Sandalye, ta...

İskele nedir ne demektir? Anlamı

Deniz iskelesi Gemi, vapur, tekne, kayık gibi deniz taşıtlarının yanaşması, rampa edebilmesi için ucu karaya bağlı olarak deniz üzeri...
1 Yorum

İskan nedir ne demektir? Anlamı

Yurtlandırma, yerleştirme; evsiz kimseleri, barınacak bir eve yerleştirme. Zorunlu iskan. Yurtlanma, yerleşme. Göçebe aşiretlerin iskanı. ...

İshak Kuşu nedir?

İshak kuşu İshak kuşu, gece yırtıcıları takımının baykuşgiller familyasından, 30 cm boyunda, sırt tüyleri pas renginde ve kara çizgili...

İsale nedir? İsale hattı ne demektir? Anlamı

İsale akıtma demektir. İstanbul, Halkalı, Kırkçeşme ve Taksim Sulan gibi üç büyük isale sisteminin haricinde, Avrupa ve Anadolu yakasında ço...

İsal nedir? İsal etmek ne demektir? Anlamı

Bir şeyi bir yere götürme, ulaştırma. Biliniz, biliniz ki tuttuğunuz yol sizi maksadınıza isal edemeyecektir. (M. G. Keskin) Eriştirme. Ha...

İsaf nedir? İsaf etmek ne demektir? Anlamı

İsaf birinin bir dileğini veya bir isteğini yerine getirme demektir. Öyle anlaşılıyor ki imparator Amidalıların arzusunu isaf mecburiyetinde...

İsabet nedir ne demektir? Anlamı

Düşme. Sizin payınıza bu isabet etti. Düşme, tıkma. Büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Değme, tutma, ulaşma, vurma. Hedef tam isab...

İs nedir ne demektir? Anlamı

Mum alevi is lekesi Dumanlı alevin değdiği yerin yüzeyinde bıraktığı kara leke. (botanik) Türlü bitkilerin tutulduğu sürem ya da ra...

İrtifa nedir ne demektir? Anlamı

Yükseklik. (coğrafya) Yükselti. Hava taşıtlarının ortalama deniz seviyesinden yüksekliği ile astronomide gök cisimlerinin ufuk hattından...

İrşat nedir? İrşat etmek ne demektir? Anlamı

Doğru yolu gösterme, ikaz etme, uyarma. O, diğer pek çok sufi şair gibi sanatını, muhatap olduğu topluluğu irşat etmek maksadıyla kullanmış...

İrsaliye nedir ne demektir? Anlamı

İrsaliye Örneği İrsaliye bir yere gönderilen eşyanın veya satılan malın sevkinde düzenlenmesi zorunlu gönderme belgesidir. İrsaliye il...

İrsal nedir ne demektir? Anlamı

Gönderme yollama. İrsal etmek: Yollamak, göndermek. İrsali mesel: (edebiyat) Bir düşünceyi, atasözleri, özdeyişler, deyimler vb. ile g...

İrredantizm nedir ne demektir? Anlamı

İrredantizm, dil ve töre bakımından bir olduğu halde anayurt dışında kalmış bulunan halkın, yaşadığı toprakları anayurt sınırları içine alm...

İrrasyonel nedir ne demektir? Anlamı

Akıl almaz, usdışı, akıl dışı. Rasyonel karşıtı. Dolayısıyla, iman irrasyoneldir. Bu durumda, din akla değil, imana dayanır ve aklı dinin t...

İrmik nedir ne demektir? Kısaca anlamı

İrmik unu Sert buğday tanelerinin öğütülmesiyle elde edilen iri taneli olup sıklıkla tatlı yapımında kullanılan, makarnanın ana maddes...

İrkilme nedir? İrkilmek ne demektir? Anlamı

Ürkerek geri çekilir gibi olmak, bir şey karşısında şaşırıp duraklamak. Karşısında bizi görünce birdenbire irkildi. (Akan bir şey için) Bi...

İris nedir? İris gözün neresidir? Kısaca anlamı

İris kasının kasılıp gevşemesi İris, gözün ön bölümünde saydam tabakanın arkasında bulunan, göze rengini veren, gelen ışığın miktarına...

İri nedir ne demektir? Anlamı

Hacmi, boyutları olağandan daha büyük. İri çocuk. İri boy: Ölçüleri aşırı. İri kesim: Çok iri.

İrfan nedir ne demektir? Anlamı

Bilme, anlama, sezme. İrfan, ruhi sezgi ile elde edilen bilgi, marifet demektir. Aslında irfan, Allah verisi bir gönül bilgisidir... (İlgil...

İrdeleme nedir? İrdelemek ne demektir? Anlamı

Bir konuyu veya sorunu incelenmesi ve eleştirilmesi gereken bütün yönleriyle birer birer incelemek, tetkik, tetebbu, mütalaa etmek. Aslında...

İrat nedir? İrat etmek ne demektir? Kısaca anlamı

Gelir, varidat. Gelir mefhumu, tamamıyla şahsa bağlı bir karakter yani sübjektif bir mahiyet taşır. İrat ve kazançlar ise, şahsa bağlı olma...

İradecilik nedir ne demektir? Anlamı

(felsefe) Her yargıda iradenin belirleyici olduğunu savunan öğreti. Duygunun ve eylemin değerler açısından düşünceden daha belirleyici ol...

İrade nedir ne demektir? Anlamı

İsteme, dileme. İradesini özgürce belirtmek. Eskiden, buyruk, buyrultu. Sultanın iradesi. (felsefe) Bir şeyi yapıp yapmamayı seçtiren gü...

İptida nedir? İptidai ne demektir? Anlamı

Başlangıç. İnsanları birbirine bağlayan en iptida lisandır. Başlama, bir işe girişme. En önce, önceleri, ilk önce. İnanmayarak başladığım...

İplik nedir ne demektir? Anlamı

Renkli iplikler Kumaş dokumak ya da dikişte kullanılmak vb. amaçlarla pamuk, keten, yün, ipek gibi doğal maddeleri bükerek ya da nayl...

İplemek ve iplememek nedir ne demektir? Anlamları

İplemek (argo) saygı göstermek, değer vermek, önem vermek, aldırış etmek. Yerine göre, iplediği kişiler de vardır. İplememek (argo) sayg...

İpka nedir ne demektir? Anlamı

Yerinde bırakma, önceki halinde durumunda bırakma. Sınıfta bırakma, sınavda döndürme. İpka etmek: Yerinde bırakmak, kaldırmamak, deği...

İnziva nedir? İnzivaya çekilmek ne demektir? Anlamı

Toplum yaşayışından uzaklaşıp tek başına yaşama. Acısını, kederini, teslimiyetini yaşadığı bu zor ve sıkıntılı zamanda inziva hayatına ihti...

İnzimam nedir? İnzimam etmek ne demektir? Anlamı

Katılma, ulanma, dahil olma, ekleme. İnzimam etmek: Katılmak, ulanmak, eklenmek. Yani, dedeme bağlanmış emekli maaşı ve bir kaç dükkan ...

İnzibat nedir? İnzibati ne demektir? Anlamı

Askeri İnzibat (AS.İZ) Düzen bağı, sıkı düzen. (askeri terim) Silahlı kuvvetlerde, ordudaki düzeni sağlamak için görevlendirilmiş e...

İntizar nedir? İntizar etmek ne demektir? Anlamı

Birinin gelmesini bekleme, bir şeyin olmasını gözleme. İşte, kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşyîciler (uğurlayanlar) beni bırakıp gitt...

İntizam nedir? İntizamlı ne demektir? Anlamı

Düzgünlük, düzen, çekidüzen. Göz önündeki şu hassas intizam, Allah'ın varlığından başka hiçbir şey ile izah edilemez. (kelime ile ilgili...

İntişar nedir? İntişar etmek ne demektir? Anlamı

Yayılma. İslam'ın İntişar Ayı Ramazan hem, İslam'ın intişar, hem ruhların diriliş, hem de İslam'ın bütün bir alemi kuşatış ayıd...

İntisap nedir? İntisap etmek ne demektir? Anlamı

Birine ya da bir şeye bağlanma, kapılanma. İman, bir intisap olarak Allah ile insan arasındaki, daha doğru bir ifade ile insanı Allah'a...

İntikal nedir? İntikal etmek ne demektir? Anlamı

Geçme, geçiş. Çok sevilen sanatçı ahirete intikal etti. Anlama, kavrama. (felsefe) Çıkarsama. Ulaşmak, varmak. Ekipler olay yerine inti...