İstavrit nedir? İstavrit Balığı

İstavrit İstavrit (zooloji) kemikli balıklar takımının uskumrugiller familyasından, sıcak ve ılıman denizlerde yaşayan, pulsuz ve az ...

İstatistik nedir ne demektir? Anlamı

Türkiye Yıllara Göre Doğum İstatistiği Herhangi bir konudaki sayısal verilerin toplanması, çözümlenmesi, yorumlanması ve sonuçlarının...

İspirto nedir ne demektir? Anlamı

İspirto Yanlışlıkla içilmemesi ve gıda maddelerinde kullanılmaması için mavi mor olarak renklendirilmiş, zehirli bir alkol türevi. İsp...

İspinoz nedir? İspinoz Kuşu

İspinoz kuşu (zooloji) Ötücü kuşlar takımının ispinozgiller familyasından, uzunluğu 16 cm kadar, erkeğinin tüyleri mavi, esmer-kırmı...

İspermeçet nedir ne demektir?

İspermeçet balmumu, mumu ve yağı İspermeçet balinasının ve diğer balinaların baş boşluğundaki yağdan çıkarılan, mum, kozmetik ve merhe...

İspenç nedir ne demektir? Anlamı

İspenç horozu (zooloji) Çok küçük boylu bir cins horoz ya da tavuk. (tarih) Osmanlı Devletinde, Müslüman uyruğun ödediği çift resm...

İspat nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeyin doğrusunu kanıt ve tanık göstererek kanıtlama, tanıtlama, tanıt, belgit. İspat etmek: Tanıtlamak. İspat hakkı: (hukuk) Bir ...

İspavlo nedir ne demektir? Anlamı

İspavlo Kendirin en iyi türünden yapılan iki kollu sicime verilen addır. İspavlo genellikle gemilerde halat ve branda onarımlarda kul...

İslim nedir ne demektir? Anlamı

İslim, bir işte gücünden yararlanmak üzere hazırlanan buhar. Trenin bacasından çıkan is (buharla karışık duman). Tren düdükleri, manevra y...

İskota nedir ne demektir? Anlamı

İskota Yelkenleri açmak, tutmak, yelkenin rüzgarla yaptığı açıyı ayarlamak ve yelkenleri rüzgarla doldurmak için alt köşelerine bağlan...

İskorpit Balığı nedir?

İskorpit Balığı İskorpitgillerden, Atlantik Okyanusu, Marmara ve Akdeniz de yaşayan iri başlı, yüzgeçlerinde, battığı yeri acıtıp şişi...

İskete nedir? İskete Kuşu

İskete kuşu İskete, ispinozgillerden, yaklaşık 17 cm boyunda, toprağa yakın ve çalı çırpıdan yaptığı yuvalarda yaşayan, karnı ve başı ...

İskemle nedir ne demektir? Anlamı

Geleneksel hasır iskemle Arkalıksız sandalye. Üstüne sigara tablası, çiçek vazosu gibi ufak şeyler konulan küçük masa. Sandalye, ta...

İskele nedir ne demektir? Anlamı

Deniz iskelesi Gemi, vapur, tekne, kayık gibi deniz taşıtlarının yanaşması, rampa edebilmesi için ucu karaya bağlı olarak deniz üzeri...

İskan nedir ne demektir? Anlamı

Yurtlandırma, yerleştirme; evsiz kimseleri, barınacak bir eve yerleştirme. Zorunlu iskan. Yurtlanma, yerleşme. Göçebe aşiretlerin iskanı. ...

İshak Kuşu nedir?

İshak kuşu İshak kuşu, gece yırtıcıları takımının baykuşgiller familyasından, 30 cm boyunda, sırt tüyleri pas renginde ve kara çizgili...

İsabet nedir ne demektir? Anlamı

Düşme. Sizin payınıza bu isabet etti. Düşme, tıkma. Büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Değme, tutma, ulaşma, vurma. Hedef tam isab...

İs nedir ne demektir? Anlamı

Mum alevi is lekesi Dumanlı alevin değdiği yerin yüzeyinde bıraktığı kara leke. (botanik) Türlü bitkilerin tutulduğu sürem ya da ra...

İrtifa nedir ne demektir? Anlamı

Yükseklik. (coğrafya) Yükselti. Hava taşıtlarının ortalama deniz seviyesinden yüksekliği ile astronomide gök cisimlerinin ufuk hattından...

İrsaliye nedir ne demektir? Anlamı

İrsaliye Örneği İrsaliye bir yere gönderilen eşyanın veya satılan malın sevkinde düzenlenmesi zorunlu gönderme belgesidir. İrsaliye il...

İrsal nedir ne demektir? Anlamı

Gönderme yollama. İrsal etmek: Yollamak, göndermek. İrsali mesel: (edebiyat) Bir düşünceyi, atasözleri, özdeyişler, deyimler vb. ile g...

İrredantizm nedir ne demektir? Anlamı

İrredantizm, dil ve töre bakımından bir olduğu halde anayurt dışında kalmış bulunan halkın, yaşadığı toprakları anayurt sınırları içine alm...

İrrasyonel nedir ne demektir? Anlamı

Akıl almaz, usdışı, akıl dışı. Rasyonel karşıtı. Dolayısıyla, iman irrasyoneldir. Bu durumda, din akla değil, imana dayanır ve aklı dinin t...

İri nedir ne demektir? Anlamı

Hacmi, boyutları olağandan daha büyük, ufak karşıtı. Otururken bile, heybetli duran iri bir vücudu, geniş omuzları, kalın bir ensesi, ayı pe...

İrfan nedir ne demektir? Anlamı

Bilme, anlama, sezme. İrfan, ruhi sezgi ile elde edilen bilgi, marifet demektir. Aslında irfan, Allah verisi bir gönül bilgisidir... (İlgil...

İradecilik nedir ne demektir? Anlamı

(felsefe) Her yargıda iradenin belirleyici olduğunu savunan öğreti. Duygunun ve eylemin değerler açısından düşünceden daha belirleyici ol...

İrade nedir ne demektir? Anlamı

İsteme, dileme. İradesini özgürce belirtmek. Eskiden, buyruk, buyrultu. Sultanın iradesi. (felsefe) Bir şeyi yapıp yapmamayı seçtiren gü...

İpka nedir ne demektir? Anlamı

Yerinde bırakma, önceki halinde durumunda bırakma. Sınıfta bırakma, sınavda döndürme. İpka etmek: Yerinde bırakmak, kaldırmamak, deği...