isaf:

İsaf nedir? İsaf etmek ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
İsaf birinin bir dileğini veya bir isteğini yerine getirme demektir. Öyle anlaşılıyor ki imparator Amidalıların arzusunu isaf mecburiyetinde kalmıştı (Küçük Mecmua - i). Kendisinden veya kendilerinden bu suretle yardım istenilen kaptan veya kaptanlar, yardım talebini isaf etmek ye tehlikedeki kimselerin, azami süratle, yardımına koşmakla mükelleftirler (İlgili cümle: Resmi gazete 2. bölüm). Dilekçesi üzerine işbu talebi isaf edilerek...