iplemek:

İplemek ve iplememek nedir ne demektir? Anlamları

İlk yayınlanma: Güncellenme:
İplemek (argo) saygı göstermek, değer vermek, önem vermek, aldırış etmek.
Yerine göre, iplediği kişiler de vardır.

İplememek (argo) saygı göstermemek, kulak asmamak, dinlememek, umursamamak.
O hiçbirimizi iplemez.