İplemek ve iplememek nedir ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İplemek (argo) saygı göstermek, ciddiye almak, değer vermek, önem vermek, aldırış etmek. Yerine göre, iplediği kişiler de vardır... Kim ipliyor seni?

İplememek (argo) saygı göstermemek, ciddiye almamak, kulak asmamak, dinlememek, umursamamak. O hiçbirimizi iplemez... Bu türden olanlar, hiçbir ahlaki standardı iplemiyor artık... (N. Dilmener)
( 0 soru/yorum )