İnzimam nedir? İnzimam etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Katılma, ulanma, dahil olma, ekleme.


  • İnzimam etmek: Katılmak, ulanmak, eklenmek. Yani, dedeme bağlanmış emekli maaşı ve bir kaç dükkan aylığı buna inzimam edince, yekun o zaman için tamamıyla müreffeh bir maişet temin edecek miktara varıyormuş.
( 0 soru/yorum )