İrdeleme nedir? İrdelemek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir konuyu veya sorunu incelenmesi ve eleştirilmesi gereken bütün yönleriyle birer birer incelemek, tetkik, tetebbu, mütalaa etmek.
    Aslında ele alınan bütün konuların tarihsel kökenlerini de irdelemek bu çalışmanın temel yaklaşımı. (İlgili cümle kaynağı: Bekir Onur)
  2. (matematik) Bir denklemi, eşitsizliği vb. bir parametrenin değişen değerlerine göre incelemek.
  3. (spor) (Başhakem) Görevli hakemleri toplayarak karşılaşmadan önce, boks kurallarını hatırlatmak, karşılaşmadan sonra da kuralların uygulanmasındaki iyi ve kötü yönleri belirtmek.
( 0 soru/yorum )