İskan nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Yurtlandırma, yerleştirme; evsiz kimseleri, barınacak bir eve yerleştirme.
  Zorunlu iskan.
 2. Yurtlanma, yerleşme.
  Göçebe aşiretlerin iskanı.

 • İskan bölgesi: (hukuk) Nazım planlarla saptanan ve imar sınırı içinde inşaata izin verilen yerler.
 • İskan bürosu: Belediyelerde, yapıların, projesine uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek kullanıma izin veren büro.
 • İskan dairesi: İmar ve İskan Bakanlığı'na bağlı ve iskan işlerine bakan daire.
 • İskan etmek: Yerleştirmek, ev yurt kazandırmak.
 • İskan müsaadesi: Yapı bitince, kullanılabilmesi için belediyeden alınan izin, kullanma izni.
 • İskan sınır: İmar sınırı içerisinde yapı yapma izni verilen bölgelerle izin verilmeyen bölgeleri ayıran sınır.
( 0 soru/yorum )