İradecilik nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (felsefe) Her yargıda iradenin belirleyici olduğunu savunan öğreti.
  2. Duygunun ve eylemin değerler açısından düşünceden daha belirleyici olduğunu ileri süren öğreti.
  3. Zihinsel sunumların ve işlevlerin duygusal işlevlere bağlı olduğunu bildiren ruhbilim öğretisi.
  4. Schopenhauer'in olgular dünyasının temeli iradeyi yerleştiren öğretisi.
( 0 soru/yorum )