İstatistik nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Türkiye de yıllara göre doğum istatistiğini gösteren grafik
Türkiye Yıllara Göre Doğum İstatistiği
  1. Herhangi bir konudaki sayısal verilerin toplanması, çözümlenmesi, yorumlanması ve sonuçlarının ortaya konulması işi ve bu işi konu alan bilim dalı, sayılama. İstatistik bir veri bilimidir. Matematiğin bir dalı olan istatistik, ham veriden bilgi çıkarma sanatıdır. Daha geniş anlamda istatistik, verilerin (sayısal verilerin) toplanması, sınıflandırılması, özetlenmesi, düzenlenmesi, analiz edilmesi ve yorumlanmasını; verilerin belli bir kısmından yola çıkılarak, bütünü hakkında çıkarımlarda bulunulmasını ve elde edilen sonuçların, karar vermede kullanılmasını içerir. (B. Miran)
  2. Sayısal veriler topluluğu.
( 0 soru/yorum )