İrrasyonel nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Akıl almaz, usdışı, akıl dışı. Rasyonel karşıtı.
    Dolayısıyla, iman irrasyoneldir. Bu durumda, din akla değil, imana dayanır ve aklı dinin temeline yerleştirmek doğru değildir, diye düşünülür (İlgili cümle kaynağı: Kubbealtı Akademi Mecmuası).
  2. (matematik) Kök içinde olan ya da bir rasyonel sayı şeklinde, yani bir kesir olarak ifade edilemeyen (sayı).

İrrasyonel sayı örnekleri
( 0 soru/yorum )